Psychiater

Dinesh Achaibersing 

Vergoeding tot 18 jaar
De zorg door de psychiater voor kinderen tot 18 jaar met leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen valt onder de Jeugdwet. Dat wil zeggen dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente waarin het kind woont. De gemeente heeft daarmee de zorgplicht voor het kind.

De gemeente bepaalt grotendeels bij wie uw kind de zorg mag ontvangen. Als u de zorg vergoed wilt krijgen door uw gemeente, mag u de zorg alleen afnemen bij een praktijk of instituut waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.

In de tab “Gemeenten” kunt u zien met welke gemeenten Kinderplein een contract heeft. Als u onzeker bent of de vergoeding voor uw kind hieronder valt, adviseren wij u om voorafgaand aan een consult bij uw gemeente navraag te doen. Voor de gecontracteerde gemeenten stuurt Kinderplein de declaratie direct naar de gemeente en hoeft u zelf niets te doen. De kosten worden in dit geval geheel vergoed. U hoeft ook geen eigen risico te betalen.

Ouders die gescheiden zijn, adviseren wij nadrukkelijk om op te letten door welke gemeente de zorg vergoed wordt voor uw kind. Dit kan anders zijn als uw kind bij de ene ouder in de ene gemeente woont en bij de andere ouder in een andere gemeente ingeschreven is.

Vergoeding tot 18 jaar buiten gecontracteerde gemeenten
De zorg voor kinderen tot 18 jaar met leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen die buiten de gecontracteerde regio’s wonen wordt niet vergoed door de gemeente, tenzij u zelf vooraf een andere afspraak met uw gemeente hebt gemaakt.
Regelmatig hebben kinderen en ouders al lange en frustrerende trajecten achter de rug als ze voor het eerst bij Kinderplein komen. Als ze eenmaal onze goede zorg en goede resultaten hebben ervaren, willen ze niet meer naar elders. Deze kinderen/adolescenten en ouders zijn natuurlijk van harte welkom om bij ons te blijven voor verdere begeleiding. Wij zullen graag de ‘individuele zorg op maat’ blijven verlenen waarop elk kind/adolescent en ouder/verzorger volgens ons recht heeft. U moet er dan van uitgaan dat u zelf de zorg betaalt. Kinderplein zal de declaratie dientengevolge aan u zelf sturen om te voldoen.

Vergoeding tot 18 jaar lichamelijke klachten
Niet alle leer-, gedrag- en ontwikkelingsproblemen zijn opvoedkundige, geestelijke of maatschappelijke problemen, maar hebben een onderliggende lichamelijke oorzaak die over het hoofd wordt gezien. Bij Kinderplein diagnosticeren en behandelen we –zover dit binnen onze setting mogelijk is- vooral ook de onderliggende lichamelijke oorzaak alsmede lichamelijke gevolgen en comorbiditeit (het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen bij een persoon).

De zorg voor lichamelijke klachten van kinderen tot 18 jaar wordt in principe vergoed door de zorgverzekeraar. Het is in dit geval belangrijk om op te letten of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Kinderplein. Een overzicht van de zorgverzekeraars met wie Kinderplein een contract heeft afgesloten, treft u aan in de tab “Zorgverzekeraars”.
Als uw kind verzekerd is bij een van de zorgverzekeraars waarmee Kinderplein een contracten heeft, stuurt Kinderplein de declaratie voor u direct naar uw zorgverzekeraar. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Kinderplein geen contract heeft, ontvangt u zelf de factuur en bent uzelf verantwoordelijk voor de betaling en declareren bij de zorgverzekeraar.

Passantentarieven
Kinderplein verleent desgevraagd ook zorg aan patiënten die niet onder de reguliere contracten c.q. tarieven vallen. Deze kinderen/adolescenten/volwassenen hebben immers ook recht op zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zorg aan vluchtelingen, buitenlanders of andere mensen die niet in Nederland verzekerd zijn of als de zorg om welke reden dan ook niet wordt vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar. Voor deze zorg gelden ‘passantentarieven’. Dit zijn tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld (zie bijlage) en die een zorginstelling zelf rechtstreeks met de patiënten verrekent.

Volwassen patiënten ontvangen een factuur van Kinderplein voor de geleverde zorg van de psychiater. Vergoeding van de zorg is afhankelijk van de zorgverzekeraar en polis. We adviseren om vooraf met uw zorgverzekeraar (schriftelijk) af te stemmen of de kosten worden vergoed en zo ja welk percentage. Houdt rekening met het eigenrisico.