Rob Rodrigues Pereira, kinderarts

Als sociaal pediater kijk ik naar kinderen en hun omgeving. Het kind is een deel van een systeem zoals zijn gezin, school, vriendjes, etc. Als het kind een probleem heeft op lichamelijk vlak, heeft zijn ziekte ook vaak te maken met omgevingsfactoren, gezin en manier van leven. Zo hebben gedragsproblemen naast erfelijke factoren ook vaak een relatie met opvoeding, ernstige gebeurtenissen in het leven en je plaats in de maatschappij. Ik probeer met al deze aspecten rekening te houden bij de behandeling, die vaak zal bestaan uit de combinatie praten      (uitgebreide uitleg en adviezen) en medicatie als dat nodig is. Samen met ouders en kind probeer ik oplossingsgericht te kiezen voor de best haalbare en meest effectieve behandeling.

 

Ik heb mijn opleiding gedaan in Amsterdam en ben sinds 1978 werkzaam als kinderarts; de eerste 2 jaar kinderarts in Maastricht en vervolgens tot 2011 in Rotterdam in het Clara ziekenhuis en na de fusie in het Zuiderziekenhuis en het Maasstadziekenhuis. In die periode heb ik ook 30 jaar in de GGZ gewerkt bij verschillende Riaggs en 7 jaar bij de Boumanverslavingszorg (voor volwassenen en kinderen met o.a. ADHD en verslaving). Daarnaast heb ik tot eind 2013 bij TNO in Leiden gewerkt als coördinator van het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde. Ik ben voorzitter van het landelijk netwerk ADHD en werk mee aan de richtlijn ADHD voor de jeugdgezondheidszorg en huisartsen. Ik neem deel aan diverse wetenschappelijk onderzoeken op het gebied van ADHD (o.a. over de relatie voeding-ADHD). Tevens werk ik met een aantal psychologen samen op het gebied van volwassenen c.q. ouders met ADHD. Naast mijn werk in Nederland begeleid ik een aantal medische projecten o.a. in Rusland, Oezbekistan en Pakistan.

 

Mijn registraties en lidmaatschappen

  • De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen (NVK)
  • Lid SSPK (sociale pediatrie)
  • Voorzitter commissie pleitbezorging
  • Voorzitter landelijk ADHD-Netwerk
  • Partner initiatief ADHD (wetenschappelijk overleg)
  • Redacteur ADHD lifestylemagzazine Suzan, ADHD in Practice
  • BIG-registratie
  • Zorgkaart Nederland