Marijke van der Meulen, kinderarts

Ik ben opgeleid tot kinderarts in het Erasmus MC Sophia in Rotterdam. Gedurende een aantal jaren heb ik me verdiept in de zorg voor ernstig zieke kinderen en gewerkt op de Kinder IC. In die periode kreeg ik de mogelijkheid om onderzoek te doen bij kinderen met hartspierziekten en in 2020 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp. Daarna ben ik een aantal jaar met veel plezier werkzaam geweest als kinderarts in een algemeen ziekenhuis.  Ik zag daar regelmatig kinderen met klachten op het grensgebied tussen kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie.

In de 12 jaar dat ik kinderarts ben is het me gaandeweg steeds duidelijker geworden dat het hele  verhaal van het kind ertoe doet. Het gaat niet alleen om het stellen van een diagnose. Natuurlijk is het belangrijk om eerst zo helder mogelijk te krijgen wat er precies aan de hand is. En vaak blijkt dat het gaat om een combinatie van zowel lichamelijke als sociaal-emotionele problemen. Maar daarnaast is het ook essentieel dat aan de orde komt wat aanleidingen of gebeurtenissen in iemands leven zijn die een rol kunnen hebben gespeeld in het ontstaan van de klachten. En wat de klachten betekenen in het leven van het kind en het systeem er om heen.

Goede zorg voor kinderen met lichamelijke en sociaal-emotionele problematiek betekent goed afgestemde samenwerking tussen artsen enerzijds en jeugdhulp professionals anderzijds. MC Kinderplein is een plek waar het hele verhaal rond de klacht van een kind passende aandacht kan krijgen en waar we geïntegreerde zorg kunnen bieden.

Graag wil ik de ervaring die ik heb opgedaan inzetten en samen met kinderen en hun ouders/verzorgers zoeken naar de best passende behandeling en begeleiding. Hierbij zoek ik naar de behandeling die veilig, effectief en bewezen is. Soms is praten en uitleg voldoende, soms is verder onderzoek nodig. Medicamenteuze ondersteuning kan ook passend zijn.