Functioneringsprofiel

Met het functioneringsprofiel (FP) van ChildPoint kunnen we kinderen snel screenen en hun huidige functioneringsniveau in kaart brengen. Voor het opstellen van een FP is geen specialist nodig. Het FP begint met een (digitale) vragenlijst die in 20 minuten laagdrempelig ingevuld kan worden door ouders, school en/of zorgverleners in het veld; iemand die het kind goed kent. Het programma wijst de weg. De invuller volgt systematisch de aangegeven stappen. De uitkomst wordt grafisch en als tekst getoond, zodat direct zichtbaar is waar de grootste zorg ligt. Ook kunnen we genomen beslissingen en behandelingen evalueren door het FP te herhalen. Dit maakt het volgen van een zorgproces mogelijk.