Orthopedagogen

 

Jolande Bisschop (pedagoog/specialist gedrag & leren)

Kinderen groeien op in verschillende omstandigheden. Vooral de interactie met de omgeving waarin het kind opgroeit bepaalt hoe dat gaat. Kinderen maken van alles mee en met ups-and-downs leert het zich tot hun leefwereld (thuis-school-omgeving) te verhouden. Dit is een wonderlijk proces en hierin wil ik graag van betekenis zijn. Lees meer.

 

 

Carline Dexel (orthopedagoog)

Ik vind het belangrijk om kinderen en jongeren bewust te maken van hun kwaliteiten zodat zij met zelfvertrouwen verder kunnen.  Als kind heb ik zelf ervaren dat het niet altijd fijn is om een ‘label’ te hebben (dyslexie) of om niet mee te komen met de rest waardoor ik mij goed kan inleven. Samenwerken met het kind/ de jongere en ouders/verzorgers vind ik onmisbaar. Ik zoek graag uit wat er nodig is voor ieder kind en ga graag samen met hen aan de slag.

In 2016 Ik ben gestart met de bachelor opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Tijdens deze jaren heb ik mij gespecialiseerd in Leerproblemen. Leerproblemen gaan vaak samen met andere problematiek bij en rondom het kind (o.a. angst, AD(H)D, thuissituatie, etc.). Daarom heb ik mijn leergebied uitgebreid door ook de specialisatie Orthopedagogiek te volgen, waarna ik ben gestart met de Master Orthopedagogiek. Ik heb een aantal jaren ervaring opgedaan door te werken als begeleider van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Inmiddels ben afgestudeerd als Orthopedagoog aan Universiteit Leiden, ben ik in het bezit van de Diagnostische aantekening (BAPD) en werk ik met veel plezier bij Kinderplein.

 

Eline Aarts (orthopedagoog)

Mijn naam is Eline. Ik ben orthopedagoog binnen het multidisciplinaire team van Kinderplein. Na het afronden van de master Forensische Gezinspedagogiek aan Universiteit Leiden heb ik gewerkt met jeugdigen en gezinnen en met tienermeiden na geweld. Ik heb leren signaleren wat bijzondere en traumatische ervaringen met mensen en relaties kunnen doen. De focus in mijn werk lag op het creëren van veiligheid voor de jeugdige en het oefenen met diens vaardigheden rond emoties en interacties. Ondanks alle nare ervaringen die een jeugdige had meegemaakt, kon hij of zij een gevoel van veiligheid terugkrijgen. Ik vind het mooi en motiverend om getuige te zijn van hoop, kracht en doorzettingsvermogen van jeugdigen en hun gezin of omgeving.  

Bij Kinderplein zet ik me met veel plezier in om met jeugdigen en hun omgeving begrip te creëren voor diversiteit in gedachten, gevoelens en gedrag. Ik vind het belangrijk dat elk kind of jongere kan meedoen in het gewone leven op een manier die bij zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten past. Het geeft mij veel energie om samen met een jeugdige op zoek te gaan naar wat die nodig heeft om goed te kunnen functioneren en lekker in zijn of haar vel te zitten. 

 

Demi van Horik (orthopedagoog)

Mijn naam is Demi en ik ben sinds begin 2024 van dinsdag t/m vrijdag werkzaam als Orthopedagoog bij Kinderplein. Tijdens mijn master heb ik ervaring opgedaan in de specialistische kinder- en jeugd GGZ en hierbij mijn Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) behaald. Ik heb voor dit vak gekozen, omdat ik het belangrijk vind om niet alleen op het individuele kind te focussen, maar ook op de omgevingsfactoren waarin het kind opgroeit. Ik geloof dat klachten niet alleen voortkomen vanuit het kind zelf, maar dat dit samenwerkt met de omgeving (denk dan bijvoorbeeld aan thuis, school, of op de sportclub). Daarnaast heb ik een groot hulpverleningshart en is het mijn passie om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen en ondersteunen. Mijn missie is om kinderen en diens ouders in hun kracht te zetten, door in gesprek te gaan over onderwerpen die voor hen van waarde zijn. Ieder kind en gezin is uniek en verdient een op maat gemaakte aanpak en hier zal ik ook altijd naar streven tijdens de diagnostiekmomenten en de behandeling.