Keurmerken

 

 

ZKN- & VMS keurmerk; beste keurmerken in de zorg

Kinderplein is aangesloten bij de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en laat zich jaarlijks door een externe, onafhankelijke partij, het KIWA, toetsen voor het ZKN-keurmerk en VMS-keurmerk. Het ZKN-keurmerk geeft aan dat onze artsen volgens de strengste normen met een kwaliteitsmanagement systeem werken. Evenzo werken we volgens de strenge normen van een Veiligheid Management Systeem (VMS). Uit onderzoek van de Consumentenbond werd duidelijk dat het ZKN keurmerk het beste keurmerk in de zorg is. Steeds meer Nederlanders kiezen dan ook voor een behandeling in een kliniek met het ZKN keurmerk. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

ZKN klinieken zijn gespecialiseerd

De kwaliteit van een behandeling en het resultaat is natuurlijk het belangrijkste in de zorg. Doordat ZKN-klinieken zich toeleggen op specifieke diagnostiek en behandelingen, voeren de specialisten deze vaker uit en hebben ze meer ervaring in een specifiek gebied.

ZKN zorg is verzekerd

Veel mensen weten niet dat ze bij zelfstandige klinieken terechtkunnen. Ze worden vaak automatisch doorverwezen naar een ziekenhuis of GGZ-instelling, terwijl dit niet altijd de beste keuze hoeft te zijn. Het is belangrijk om op het keurmerk te letten en bewust een keuze te maken uit ZKN-klinieken.
Dit kwaliteitskeurmerk wordt ook door zorgverzekeraars en gemeenten gevraagd om in aanmerking te komen voor een contract om zo waarborg te geven aan de verzekerden.

 

Kinderplein beschikt over een Kwaliteitsstatuut GGZ. U kunt het kwaliteitsstatuut opvragen bij het secretariaat.