Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden gebeurt via onze website. De secretaresse neemt contact met u op om een intake te plannen en de benodigde documenten te sturen en ontvangen. Wij vragen u om ons voorafgaand aan de intake de gevraagde documenten digitaal toe te sturen.

Intake

Wij nodigen u uit voor een eerste gesprek van ongeveer 30 minuten. In dit gesprek formuleren we de hulpvraag en maken we een plan van aanpak.

Diagnostiek

Afhankelijk van de hulpvraag verrichten we de nodige onderzoeken. Het diagnostisch onderzoek kan bestaan uit: gesprekken met u en uw kind, lichamelijk onderzoek, intelligentie-, taal-, persoonlijkheids- en sociaal-emotioneel onderzoek, functioneringsprofiel, Qb test, Moxo test, en eventueel een aanvullend bloedonderzoek, EEG of ECG.

Behandeling

Op basis van de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek stellen we samen met u en uw kind een behandelplan op. Daarbij stellen we prioriteiten in de behandeling en zorgen voor een gezonde, passende volgorde van de aanpak die bij uw kind past.

Evaluatie

Wij evalueren tijdens en aan het einde van de behandeling. In elk gesprek kijken we met u en uw kind naar de voortgang en effectiviteit van de behandeling. De geboden hulp en het behandelplan is bij ons niet statisch. In de loop van de behandeling kan het zijn dat er nog andere hulp nodig is en wordt het behandelplan aangepast. Ons team van zorgverleners heeft wekelijks multidisciplinair overleg. Indien nodig betrekken we ook andere deskundigen of de school hierbij, of het wijkteam.

Afzeggen afspraak

Wij proberen patiënten zo snel mogelijk van dienst te zijn en een wachtlijst te voorkomen. We vragen daarom uw medewerking om op tijd een afspraak af te zeggen. We vragen dit zo vroeg mogelijk te doen, maar uiterlijk 24 uur vóór uw afspraak (waarbij zaterdagen en zondagen niet worden meegerekend), zodat we iemand anders kunnen helpen. U kunt een afspraak afzeggen via de website of het secretariaat. Als u op tijd afzegt, zullen onze secretaresses zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u inplannen. Er zijn dan geen kosten aan verbonden. Als u niet op tijd afzegt, zullen we het consult bij u in rekening brengen: een gemist consult kost 75 euro. Uw gemeente of zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. We laten het in dat geval aan uzelf over om een nieuwe afspraak te maken.