Team

Ingrid Rours (kinderarts)

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn, naar eigen capaciteiten mag ontwikkelen en vooral gelukkig kan zijn. Samen met het kind en ouders onderzoek ik de zorgbehoefte van het kind binnen het gezin, op school en in zijn sociale omgeving met vriendjes, sport en hobbies. Daarbij kan het gaan om leerproblemen, gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand, maar ook (chronische) lichamelijke klachten. Mijn sterke punten zijn goed luisteren, begrip en compassie tonen. Met mijn uitleg geef ik inzicht in de problemen en onderliggende pathologie met als doel meer begrip te creëren voor en tussen kind en ouders. Ik geef individueel gerichte opvoedkundige en leefstijladviezen en –zo nodig- medicamenteuze ondersteuning. Lees meer.

 

Rob Pereira (kinderarts)

Als sociaal pediater kijk ik naar kinderen en hun omgeving. Het kind is een deel van een systeem zoals zijn gezin, school, vriendjes, etc. Als het kind een probleem heeft op lichamelijk vlak, heeft zijn ziekte ook vaak te maken met omgevingsfactoren, gezin en manier van leven. Zo hebben gedragsproblemen naast erfelijke factoren ook vaak een relatie met opvoeding, ernstige gebeurtenissen in het leven en je plaats in de maatschappij. Ik probeer met al deze aspecten rekening te houden bij de behandeling, die vaak zal bestaan uit de combinatie praten (uitgebreide uitleg en adviezen), leefstijldadviezen en medicatie als dat nodig is. Samen met ouders en kind probeer ik oplossingsgericht te kiezen voor de best haalbare en meest effectieve behandeling. Lees meer.

 

Eric Sulkers (kinderarts)

In de huidige maatschappij worden veel eisen gesteld aan kinderen en adolescenten op geestelijk vlak; niet alleen vanuit school, maar ook sociaal, b.v. door sociale media. Als kinderarts kom je er op een gegeven moment achter dat dit meespeelt bij veel aandoeningen. Ik merkte dat veel ziekten enorm werden beïnvloed door allerlei andere omstandigheden en dat de verbetering in de kwaliteit van leven die bereikt kan worden door goede behandeling van psychosociale aandoeningen minstens net zo groot is als de verbetering door de technische behandeling van klassieke ziekten. Lees meer.

 

Lothar Gerling (kinderarts)

Op één maart 2020 ben ik begonnen als kinderarts ZZP, na 16 jaar gewerkt te hebben in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. In 2003/2004 zijn mijn partner Susanne Ey-Gerling en ik geëmigreerd vanuit Duitsland naar de mooie provincie Zeeland. In Zeeland zijn onze 2 kinderen geboren. In het ADRZ was ik gespecialiseerd in de kinder-diabetologie (suikerziekte), de kinder-endocrinologie (hormonen), de kinder-lipiden-poli (vetstofwisseling) en de psychosociale kindergeneeskunde. Lees meer.

 

 

Suzanne Hartmann (kinderarts)

Iedere fase van het leven heeft voor kinderen andere uitdagingen. Soms gaat het vanzelf, soms zijn er kleine of grote problemen. Als kinderartsen zijn wij opgeleid om samen met het kind of de jongere en met hun ouders/verzorgers te onderzoeken wat er nodig is. Het kind staat centraal. Het is een mooie uitdaging om samen te zoeken naar de juiste aanpak en behandeling van de klachten. Het begint bij goed luisteren en het in kaart brengen van de problematiek, om uiteindelijk samen een behandelplan op te stellen, shared decision making. Lees meer.

 

Kinderarts Marijke

Marijke van der Meulen (kinderarts)

Ik ben opgeleid tot kinderarts in het Erasmus MC Sophia in Rotterdam. Gedurende een aantal jaren heb ik me verdiept in de zorg voor ernstig zieke kinderen en gewerkt op de Kinder IC. In die periode kreeg ik de mogelijkheid om onderzoek te doen bij kinderen met hartspierziekten en in 2020 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp. Daarna ben ik een aantal jaar met veel plezier werkzaam geweest als kinderarts in een algemeen ziekenhuis.  Ik zag daar regelmatig kinderen met klachten op het grensgebied tussen kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie. Lees meer.

 

 

Bert den Exter (kinderarts)

Mijn naam is Bert den Exter, kinderarts met ruime ervaring in het medicamenteus behandelen van kinderen en adolescenten met gedrags- en concentratieproblematiek. Tot ziens op mijn spreekuur!

 

 

 

 

Tom van Zuuren (GZ-psycholoog)

Hoofdbehandelaar Specialistisch GGZ werkzaam in professioneel netwerk van MC Kinderplein op dinsdagen en woensdagen met als aandachtsgebieden: AD(H)D / Angsten / PTSS / Emotionele dysforie / Depressiviteit / Stemmingsstoornissen / gedesorganiseerde hechtingsproblematiek, misbruik en huiselijk geweldsproblematiek met regelmatig verslavings- , armoede multi-effecten. Met type klachten als: Angst en spanningsklachten / overlevingsgedrag / OCD-respondenten / moedeloosheid en geen zin in het leven / agressie en ernstig teruggetrokken gedrag autistische kenmerken / gezinsproblematiek. De verschillende behandelvormen daarvoor zijn onder andere: Psycho-educatie / cognitieve gedragstherapie / EMDR / agressie regulatie therapie en aanbrengen levenscodes van intentionaliteit / systeemtherapie. Ik maak in deze gebruik van aanwezige expertise van kinderartsen, psychiater, sociaal pediater ondersteund door praktijkmanagement en algemeen bereikbaarheid.

SaharSahar Norouz (GZ-psycholoog)

Mijn naam is Sahar Norouz. Inmiddels ben ik 15 jaar werkzaam als psycholoog en ruim 12 jaar als GZ-psycholoog. De afgelopen jaren heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt. Ik ben begonnen bij de ouderenpsychiatrie, hierna heb ik binnen de interculturele psychiatrie gewerkt waar ik voornamelijk mensen heb behandeld met een niet westerse achtergrond. Vervolgens heb ik in een revalidatiecentrum gewerkt op de afdeling dwarslaesie en heelkunde. Gedurende deze jaren werkte ik ook bij een angstbehandelcentrum. Tot slot heb ik in de forensische zorg gewerkt, in een gevangenis.

Na deze jaren ervaring in diverse organisaties ontstond de wens om mijn passie voor het behandelen van mensen met angst en traumaklachten voorop te zetten.Ik werk graag samen met cliënten voor een optimaal behandelresultaat. Dit houdt in dat we vanuit een veilige en prettige omgeving op een laagdrempelige manier de meest passende behandeling zullen kiezen en inzetten.

Rick Weimar (psycholoog)

Ik ben Rick, sinds 2022 afgestudeerd en nu werkzaam als basispsycholoog kind en jeugd. Wij mensen zijn complexe wezens en we zijn er vaak erg goed in om het voor onszelf nog nét even wat complexer te maken. Ons brein werkt niet altijd mee zoals we zouden willen en we begrijpen ook niet altijd waarom dat zo is. Soms kunnen we dan wat ondersteuning gebruiken om die warboel in ons hoofd weer op orde te brengen. Ik wil graag met je onderzoeken waar jouw problemen mee te maken hebben en hoe je weer sterker in het leven kunt gaan staan; in jouw kracht. Dat betekent dat we met elkaar aan de slag gaan om die positieve verandering te realiseren. Uit eigen ervaring weet ik dat dit soort processen heel uitdagend kunnen zijn, maar ik weet ook dat verandering mogelijk is en dat het leven een stuk fijner kan worden. Ik wil je graag begeleiden naar een leven met meer plezier, verbinding en rust.

 

EliseElise Abal van der Pieterman (psycholoog)

Mijn naam is Elise en ik werk op dinsdag t/m vrijdag als psycholoog met basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) bij het MC Kinderplein. Ik ben een sociaal persoon, die graag voor anderen mensen klaar staat. Ik heb altijd al wat voor anderen willen betekenen, wat voor mij de reden is geweest om psychologie te gaan studeren. Tijdens mijn master klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van stoornissen, waaronder angst-, stemmings-en persoonlijkheidsstoornissen.

Tijdens mijn master stage heb ik ervaring opgedaan in de specialistische GGZ voor volwassenen. Hier ben ik gaan ervaren en inzien hoeveel invloed gebeurtenissen uit de jeugd nog in de volwassen jaren hebben, voornamelijk als deze nooit zijn verwerkt. Dit heeft mij doen besluiten om van volwassenen over te stappen naar het behandelen van kind en jeugd. Zowel tijdens als na mijn studie heb ik gewerkt in een onderzoek naar de groei en ontwikkeling van kinderen in Rotterdam. Tijdens de kindertijd vinden erg veel veranderingen plaats die invloed hebben op je ontwikkeling, soms weten we niet goed met deze veranderingen om te gaan en lopen we hierdoor vast. Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig het kan zijn om vast te zitten in je eigen gedachten. Graag zou ik dan ook samen met jou onderzoeken waar jouw problemen vandaan komen en hoe wij jouw eigen kracht weer kunnen vinden. Ieder kind is anders, ieder kind is uniek, en ik vind het dan ook erg belangrijk om de behandeling aan te passen aan de behoefte van jou als individu.

 

Mirjam Roemeratoe (psychosociaal therapeut)

Mijn naam is Mirjam Roemeratoe – Flipse en ik ben een positief ingestelde, resultaatgerichte en ervaren sociaal-pedagogische hulpverlener. Ik heb ruim 36 jaar ervaring met het begeleiden van mensen voor wie het leven niet zo makkelijk is of die een label hebben gekregen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme enzovoorts. Ik draag zelf ook zo’n label: dyslexie en beelddenker. Desondanks heb ik mijn HBO-studie sociaal-pedagogisch hulpverlener goed kunnen afronden. Ik help graag andere mensen. Om dat goed te kunnen doen, is het een voordeel dat mijn eigen rugzak goed gevuld is. Alleen zo kan ik anderen optimaal helpen. Ik geef je richtlijnen om het ‘anders’ zijn te zien als een kwaliteit en niet meer als een probleem.

 

 

Jolande Bisschop (pedagoog/specialist gedrag & leren)

Algemeen
Kinderen groeien op in verschillende omstandigheden. Vooral de interactie met de omgeving waarin het kind opgroeit bepaalt hoe dat gaat. Kinderen maken van alles mee en met ups-and-downs leert het zich tot hun leefwereld (thuis-school-omgeving) te verhouden. Dit is een wonderlijk proces en hierin wil ik graag van betekenis zijn. Lees meer.

 

 

Carline Dexel (orthopedagoog)

Ik vind het belangrijk om kinderen en jongeren bewust te maken van hun kwaliteiten zodat zij met zelfvertrouwen verder kunnen.  Als kind heb ik zelf ervaren dat het niet altijd fijn is om een ‘label’ te hebben (dyslexie) of om niet mee te komen met de rest waardoor ik mij goed kan inleven. Samenwerken met het kind/ de jongere en ouders/verzorgers vind ik onmisbaar. Ik zoek graag uit wat er nodig is voor ieder kind en ga graag samen met hen aan de slag.

In 2016 Ik ben gestart met de bachelor opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Tijdens deze jaren heb ik mij gespecialiseerd in Leerproblemen. Leerproblemen gaan vaak samen met andere problematiek bij en rondom het kind (o.a. angst, AD(H)D, thuissituatie, etc.). Daarom heb ik mijn leergebied uitgebreid door ook de specialisatie Orthopedagogiek te volgen, waarna ik ben gestart met de Master Orthopedagogiek. Ik heb een aantal jaren ervaring opgedaan door te werken als begeleider van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Inmiddels ben afgestudeerd als Orthopedagoog aan Universiteit Leiden, ben ik in het bezit van de Diagnostische aantekening (BAPD) en werk ik met veel plezier bij Kinderplein.

 

Eline Aarts (orthopedagoog)

Mijn naam is Eline. Ik ben orthopedagoog binnen het multidisciplinaire team van Kinderplein. Na het afronden van de master Forensische Gezinspedagogiek aan Universiteit Leiden heb ik gewerkt met jeugdigen en gezinnen en met tienermeiden na geweld. Ik heb leren signaleren wat bijzondere en traumatische ervaringen met mensen en relaties kunnen doen. De focus in mijn werk lag op het creëren van veiligheid voor de jeugdige en het oefenen met diens vaardigheden rond emoties en interacties. Ondanks alle nare ervaringen die een jeugdige had meegemaakt, kon hij of zij een gevoel van veiligheid terugkrijgen. Ik vind het mooi en motiverend om getuige te zijn van hoop, kracht en doorzettingsvermogen van jeugdigen en hun gezin of omgeving.  

Bij Kinderplein zet ik me met veel plezier in om met jeugdigen en hun omgeving begrip te creëren voor diversiteit in gedachten, gevoelens en gedrag. Ik vind het belangrijk dat elk kind of jongere kan meedoen in het gewone leven op een manier die bij zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten past. Het geeft mij veel energie om samen met een jeugdige op zoek te gaan naar wat die nodig heeft om goed te kunnen functioneren en lekker in zijn of haar vel te zitten. 

 

Demi van Horik (orthopedagoog)

Mijn naam is Demi en ik ben sinds begin 2024 van dinsdag t/m vrijdag werkzaam als Orthopedagoog bij Kinderplein. Tijdens mijn master heb ik ervaring opgedaan in de specialistische kinder- en jeugd GGZ en hierbij mijn Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) behaald. Ik heb voor dit vak gekozen, omdat ik het belangrijk vind om niet alleen op het individuele kind te focussen, maar ook op de omgevingsfactoren waarin het kind opgroeit. Ik geloof dat klachten niet alleen voortkomen vanuit het kind zelf, maar dat dit samenwerkt met de omgeving (denk dan bijvoorbeeld aan thuis, school, of op de sportclub). Daarnaast heb ik een groot hulpverleningshart en is het mijn passie om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen en ondersteunen. Mijn missie is om kinderen en diens ouders in hun kracht te zetten, door in gesprek te gaan over onderwerpen die voor hen van waarde zijn. Ieder kind en gezin is uniek en verdient een op maat gemaakte aanpak en hier zal ik ook altijd naar streven tijdens de diagnostiekmomenten en de behandeling.

Mi Sun Hiltermann (muziektherapeut)

Mijn naam is Mi Sun Hiltermann en ik doe graag alles met muziek. Behalve dat ikzelf graag muziek maak werk ik ook al meer dan 15 jaar met kinderen in muziek. Ik vind muziek een fijn medium om laagdrempelig plezier te kunnen beleven, om je uit te kunnen drukken, maar ook om op ervaringsniveau processen te beleven die verbaal niet altijd tot uitdrukking kunnen komen. Dit doe ik door bijvoorbeeld een ruimte van muziek en geluid aan te bieden waarin kinderen spelenderwijs hun problemen kunnen onderzoeken en (nieuwe) ervaringen aan kunnen gaan. Door het te beleven in plaats van erover te praten hoop ik nieuwe inzichten mee te kunnen geven die op meerdere lagen door zal werken.

Ik sta geregistreerd bij het Register Vaktherapie en ben aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en val daar onder de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie.

Wilma van Gent (ADHD verpleegkundige)

Ruim 30 jaar ben ik als kinderverpleegkundige werkzaam geweest in het St. Clara Ziekenhuis (Rotterdam), na fusie Zuiderziekenhuis en het Maasstad ziekenhuis. Van 2007 tot 2016 heb ik 3 dagen per week als ADHD verpleegkundige gewerkt op de kinderpoli van het Maasstad ziekenhuis. Daarnaast heb ik nog 2 jaar, 1 dag per week, als ADHD verpleegkundige bij een GGZ-instelling gewerkt in Gorinchem. Na zoveel jaren onregelmatige tijden en op feestdagen gewerkt te hebben was het fijn om weer regelmaat in mijn leven te krijgen. Dit was des te belangrijker omdat ik inmiddels, noodgedwongen, zelf ervaringsdeskundige was geworden op het gebied van ADHD, autisme en hoogbegaafdheid. Ik dacht wel dat het erg vermoeiend zou zijn om zowel thuis als op het werk hiermee geconfronteerd te worden maar niets was minder waar. Het was juist een verrijking (voor beide kanten) en het gaf energie als een kind/tiener weer “gewoon” mee kon doen, en zowel het kind als het gezin uit een negatieve spiraal kon komen. De laatste jaren heb ik in het Maasstadziekenhuis op een poli voor volwassenen met een chronische aandoening gewerkt, maar ik ben blij om bij MC Kinderplein weer met kinderen en hun ouders/verzorgers te mogen werken, als een schakel binnen het team deskundigen. Dit is toch waar mijn hart ligt.

Joyce Joyce Baksh-Peters (sociaal pedagogisch hulpverlener)

Mijn naam is Joyce, ik ben Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Met veel plezier werk ik al lange tijd met kinderen en ik ben zelf moeder van 2 dochters. Ik heb veel praktijkervaring opgedaan zowel in het groepswerk als met kinderen en jongvolwassenen individueel en binnen het gezin. Ik heb ervaring in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis, kinderen met een verstandelijke beperking, en kinderen met psychische problemen. Ik heb altijd oog voor de mogelijkheden en kwaliteiten van elk kind. Ieder kind is uniek en heeft de mogelijkheden om zich op zijn of haar manier optimaal te kunnen ontwikkelen. Door mijn praktische ervaring kan ik mij goed inleven in de dagelijkse realiteit voor u als ouder. Ik ben geduldig en doortastend en denk altijd in mogelijkheden en oplossingen en ik weet ook altijd het kind en de ouders te motiveren en een positieve kijk op het leven mee te geven. Ik streef ernaar om het leven voor ieder kind en zijn of haar ouders makkelijker en leuker te maken.

 

 

 

Marcel Simons (operationeel manager)

Sinds 2014 werk ik binnen het Sociaal Domein en heb de noodzaak van goede jeugdhulp zien groeien. Eerst heb ik vanuit gemeentelijk perspectief mogen ervaren wat de impact van de snel doorgevoerde decentralisatie was op de maatschappelijke middelen en de politieke tegenstellingen. Vervolgens ben ik mij steeds verder gaan verdiepen in de kant van de zorgorganisaties. Daar liggen enorme uitdagingen om met alsmaar krimpende budgetten toch steeds de juiste hulp aan het kind te kunnen bieden. En aan de ouders.

Ik voel mij als een vis in het water nu ik als manager van deze vooruitstrevende GZ-instelling de uitdaging ben aangegaan om aan te tonen dat jeugdhulp zeer effectief en niet altijd zo duur hoeft te zijn.