Team

Ingrid Rours (kinderarts)

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn, naar eigen capaciteiten mag ontwikkelen en vooral gelukkig kan zijn. Samen met het kind en ouders onderzoek ik de zorgbehoefte van het kind binnen het gezin, op school en in zijn sociale omgeving met vriendjes, sport en hobbies. Daarbij kan het gaan om leerproblemen, gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand, maar ook (chronische) lichamelijke klachten. Mijn sterke punten zijn goed luisteren, begrip en compassie tonen. Met mijn uitleg geef ik inzicht in de problemen en onderliggende pathologie met als doel meer begrip te creëren voor en tussen kind en ouders. Ik geef individueel gerichte opvoedkundige en leefstijladviezen en –zo nodig- medicamenteuze ondersteuning. Lees meer.

 

Rob Pereira (kinderarts)

Als sociaal pediater kijk ik naar kinderen en hun omgeving. Het kind is een deel van een systeem zoals zijn gezin, school, vriendjes, etc. Als het kind een probleem heeft op lichamelijk vlak, heeft zijn ziekte ook vaak te maken met omgevingsfactoren, gezin en manier van leven. Zo hebben gedragsproblemen naast erfelijke factoren ook vaak een relatie met opvoeding, ernstige gebeurtenissen in het leven en je plaats in de maatschappij. Ik probeer met al deze aspecten rekening te houden bij de behandeling, die vaak zal bestaan uit de combinatie praten (uitgebreide uitleg en adviezen), leefstijldadviezen en medicatie als dat nodig is. Samen met ouders en kind probeer ik oplossingsgericht te kiezen voor de best haalbare en meest effectieve behandeling. Lees meer.

 

Eric Sulkers (kinderarts)

In de huidige maatschappij worden veel eisen gesteld aan kinderen en adolescenten op geestelijk vlak; niet alleen vanuit school, maar ook sociaal, b.v. door sociale media. Als kinderarts kom je er op een gegeven moment achter dat dit meespeelt bij veel aandoeningen. Ik merkte dat veel ziekten enorm werden beïnvloed door allerlei andere omstandigheden en dat de verbetering in de kwaliteit van leven die bereikt kan worden door goede behandeling van psychosociale aandoeningen minstens net zo groot is als de verbetering door de technische behandeling van klassieke ziekten. Lees meer.

 

Lothar Gerling (kinderarts)

Op één maart 2020 ben ik begonnen als kinderarts ZZP, na 16 jaar gewerkt te hebben in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. In 2003/2004 zijn mijn partner Susanne Ey-Gerling en ik geëmigreerd vanuit Duitsland naar de mooie provincie Zeeland. In Zeeland zijn onze 2 kinderen geboren. In het ADRZ was ik gespecialiseerd in de kinder-diabetologie (suikerziekte), de kinder-endocrinologie (hormonen), de kinder-lipiden-poli (vetstofwisseling) en de psychosociale kindergeneeskunde. Lees meer.

 

 

Suzanne Hartmann (kinderarts)

Iedere fase van het leven heeft voor kinderen andere uitdagingen. Soms gaat het vanzelf, soms zijn er kleine of grote problemen. Als kinderartsen zijn wij opgeleid om samen met het kind of de jongere en met hun ouders/verzorgers te onderzoeken wat er nodig is. Het kind staat centraal. Het is een mooie uitdaging om samen te zoeken naar de juiste aanpak en behandeling van de klachten. Het begint bij goed luisteren en het in kaart brengen van de problematiek, om uiteindelijk samen een behandelplan op te stellen, shared decision making. Lees meer.

 

Kinderarts Marijke

Marijke van der Meulen (kinderarts)

Ik ben opgeleid tot kinderarts in het Erasmus MC Sophia in Rotterdam. Gedurende een aantal jaren heb ik me verdiept in de zorg voor ernstig zieke kinderen en gewerkt op de Kinder IC. In die periode kreeg ik de mogelijkheid om onderzoek te doen bij kinderen met hartspierziekten en in 2020 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp. Daarna ben ik een aantal jaar met veel plezier werkzaam geweest als kinderarts in een algemeen ziekenhuis.  Ik zag daar regelmatig kinderen met klachten op het grensgebied tussen kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie. Lees meer.

Annelies Mulder (kinder- en jeugdpsychiater)

Elke ouder wil het beste voor zijn kind maar wat kan het soms toch ingewikkeld zijn.  Soms kan je je grote zorgen maken om bepaald gedrag wat je niet goed begrijpt of geen idee hebt hoe je het er het beste mee om kan gaan. In de begeleiding van je kind kan je tegen je eigen grenzen of kwetsbaarheden aanlopen en dit kan moeilijk en stressvol zijn. Soms kan dit alles lijden tot een verstoring van de harmonie en balans in een gezin waar elk gezinslid onder kan komen te lijden. Om de klachten van een kind of het vastlopen van het gezin te begrijpen probeer ik zo goed mogelijk rekening te houden met de verhalen van het gezin en verhalen van het kind zelf. Ik beoordeel een kind altijd binnen de context waarin het opgroeit en probeer in het streven naar verbetering van het welzijn van kind en ouders het gezin zo goed mogelijk te begeleiden. Mijn expertise ligt op het verrichten van (kinder)psychiatrische diagnostiek rekening houdend met eventuele lichamelijke problematiek, gezinsdiagnostiek en gezinsinterventies. Ik indiceer behandelingen en denk mee met collegae therapeuten. Ik schrijf ook medicatie voor mocht dat nodig zijn. Het is prachtig om te zien hoe met goede diagnostiek en passende begeleiding het kind en ouders vaak weer in hun kracht gezet kunnen worden en gezinsrelaties verbeteren. Als persoon ben ik open, enthousiast, sportief. Anderen omschrijven mij als laagdrempelig in de benadering en nauwkeurig in de werkwijze. Ik vind humor belangrijk. Samen werken met ouders en kind in een leuk team geven me elke dag energie.

Tom van Zuuren (psycholoog)

Hoofdbehandelaar Specialistisch GGZ werkzaam in professioneel netwerk van MC Kinderplein op dinsdagen en woensdagen met als aandachtsgebieden: AD(H)D / Angsten / PTSS / Emotionele dysforie / Depressiviteit / Stemmingsstoornissen / gedesorganiseerde hechtingsproblematiek, misbruik en huiselijk geweldsproblematiek met regelmatig verslavings- , armoede multi-effecten. Met type klachten als: Angst en spanningsklachten / overlevingsgedrag / OCD-respondenten / moedeloosheid en geen zin in het leven / agressie en ernstig teruggetrokken gedrag autistische kenmerken / gezinsproblematiek. De verschillende behandelvormen daarvoor zijn onder andere: Psycho-educatie / cognitieve gedragstherapie / EMDR / agressie regulatie therapie en aanbrengen levenscodes van intentionaliteit / systeemtherapie. Ik maak in deze gebruik van aanwezige expertise van kinderartsen, psychiater, sociaal pediater ondersteund door praktijkmanagement en algemeen bereikbaarheid.

Rick Weimar (psycholoog)

Ik ben Rick, sinds 2022 afgestudeerd en nu werkzaam als basispsycholoog kind en jeugd. Wij mensen zijn complexe wezens en we zijn er vaak erg goed in om het voor onszelf nog nét even wat complexer te maken. Ons brein werkt niet altijd mee zoals we zouden willen en we begrijpen ook niet altijd waarom dat zo is. Soms kunnen we dan wat ondersteuning gebruiken om die warboel in ons hoofd weer op orde te brengen. Ik wil graag met je onderzoeken waar jouw problemen mee te maken hebben en hoe je weer sterker in het leven kunt gaan staan; in jouw kracht. Dat betekent dat we met elkaar aan de slag gaan om die positieve verandering te realiseren. Uit eigen ervaring weet ik dat dit soort processen heel uitdagend kunnen zijn, maar ik weet ook dat verandering mogelijk is en dat het leven een stuk fijner kan worden. Ik wil je graag begeleiden naar een leven met meer plezier, verbinding en rust.

 

Mirjam Roemeratoe (psychosociaal therapeut)

Mijn naam is Mirjam Roemeratoe – Flipse en ik ben een positief ingestelde, resultaatgerichte en ervaren sociaal-pedagogische hulpverlener. Ik heb ruim 36 jaar ervaring met het begeleiden van mensen voor wie het leven niet zo makkelijk is of die een label hebben gekregen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme enzovoorts. Ik draag zelf ook zo’n label: dyslexie en beelddenker. Desondanks heb ik mijn HBO-studie sociaal-pedagogisch hulpverlener goed kunnen afronden. Ik help graag andere mensen. Om dat goed te kunnen doen, is het een voordeel dat mijn eigen rugzak goed gevuld is. Alleen zo kan ik anderen optimaal helpen. Ik geef je richtlijnen om het ‘anders’ zijn te zien als een kwaliteit en niet meer als een probleem.

 

 

Jolande Bisschop (Pedagoog/specialist gedrag & leren)

Algemeen
Kinderen groeien op in verschillende omstandigheden. Vooral de interactie met de omgeving waarin het kind opgroeit bepaalt hoe dat gaat. Kinderen maken van alles mee en met ups-and-downs leert het zich tot hun leefwereld (thuis-school-omgeving) te verhouden. Dit is een wonderlijk proces en hierin wil ik graag van betekenis zijn. Lees meer.

 

 

 

Eva Vreeswijk (orthopedagoog)

Ik ben Eva Vreeswijk en heb in Leiden de master Forensische Gezinspedagogiek afgerond, waarbij de focus lag op de ontwikkelingsstappen van het kind binnen het systeem. Ik werk op maandag, woensdag en vrijdag als orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek bij MC Kinderplein. De overige twee dagen werk ik als orthopedagoog binnen het speciaal basisonderwijs. Doordat ik een open persoon ben, kan ik gemakkelijk contact leggen en onderhouden met kinderen en ouders. Ik vind het fijn om oplossingsgericht en samen te werken met de ouders en het kind en hierbij de uitdagingen binnen de opvoedings- of ontwikkelingscontext zo goed mogelijk te kunnen aanpakken.

 

Carline Dexel (orthopedagoog)

Ik vind het belangrijk om kinderen en jongeren bewust te maken van hun kwaliteiten zodat zij met zelfvertrouwen verder kunnen.  Als kind heb ik zelf ervaren dat het niet altijd fijn is om een ‘label’ te hebben (dyslexie) of om niet mee te komen met de rest waardoor ik mij goed kan inleven. Samenwerken met het kind/ de jongere en ouders/verzorgers vind ik onmisbaar. Ik zoek graag uit wat er nodig is voor ieder kind en ga graag samen met hen aan de slag.

In 2016 Ik ben gestart met de bachelor opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Tijdens deze jaren heb ik mij gespecialiseerd in Leerproblemen. Leerproblemen gaan vaak samen met andere problematiek bij en rondom het kind (o.a. angst, AD(H)D, thuissituatie, etc.). Daarom heb ik mijn leergebied uitgebreid door ook de specialisatie Orthopedagogiek te volgen, waarna ik ben gestart met de Master Orthopedagogiek. Ik heb een aantal jaren ervaring opgedaan door te werken als begeleider van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Inmiddels ben afgestudeerd als Orthopedagoog aan Universiteit Leiden, ben ik in het bezit van de Diagnostische aantekening (BAPD) en werk ik met veel plezier bij Kinderplein.

Anchena Badal (orthopedagoog)

Ieder kind beleeft de wereld op zijn of haar eigen manier en ervaart een andere opvoeding. Door te begrijpen hoe verschillende factoren een invloed hebben op de opvoeding, heb ik mijn eigen verhaal en ontwikkeling beter leren begrijpen. De verschillen in opvoeding hebben mij altijd geïnteresseerd. Ik vind het belangrijk te assisteren in de manier van denken van het kind, van de ouders en de interactie binnen het gezin. Iedereen heeft namelijk zijn eigen verhaal en ik vind het belangrijk de verhalen te begrijpen, zodat ik het gezin kan ondersteunen waar dit nodig is.

In 2016 ben ik begonnen met de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam met als verdieping de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing in Leiden. Daarna ben ik gestart met de Master Orthopedagogiek aan de Leidse Universiteit. Gedurende het studeren heb ik kennis vergaard over de (verstoorde) ontwikkeling van kinderen, de bijbehorende factoren, de interactie hiertussen, de bijbehorende diagnostiek en behandelingen. Tijdens mijn stages heb ik zowel in de onderwijssetting als in de praktijk gewerkt als orthopedagoog om deze kennis toe te passen in de praktijk.

Beate Roeling (pedagoog/EMDR-therapeut)

Iedereen groeit op in een andere omgeving. De relaties met mensen binnen het gezinssysteem zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zelf ben ik de oudste uit een gezin van vijf. Zowel als individu als met het gezin hebben er diverse (stressvolle) levensgebeurtenissen plaatsgevonden, waardoor onderlinge relaties veranderden. Door steeds beter en meer met elkaar te communiceren, groeiden we weer naar elkaar toe en dat heeft geleid tot een hechtere band met elkaar. Ook tijdens mijn werk als groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs zag ik dat verschillende gezinsvormen zoals een samengesteld gezin als stressvol kan worden ervaren door diverse gezinsleden. Graag bied ik handvatten aan zowel kinderen als ouders/verzorgers om de relaties weer te herstellen en te versterken, zodat omgegaan kan worden met stressvolle levensgebeurtenissen en je veerkrachtiger in het leven komt te staan.

Na vijf jaar te hebben gewerkt, veranderde ik in september 2018 mijn koers door weer te gaan studeren. Ik startte met de (pre)master Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze opleiding heb ik mij vooral beziggehouden met de (individuele) gevolgen van stressvolle levensgebeurtenissen en nog specifieker rouw binnen het gezin. Gedurende mijn afstudeerstage op Curaçao heb ik meer kennis en ervaring opgedaan rondom oorzaken en gevolgen van trauma bij kinderen. Nu ik afgestudeerd ben als gezinspedagoog zal ik mij blijven ontwikkelen en scholen rondom verschillende thema’s, maar in het specifiek rouw en trauma, zodat ik de best passende hulp kan bieden aan het kind en het systeem daar omheen.

Marcel Simons (operationeel manager)

Sinds 2014 werk ik binnen het Sociaal Domein en heb de noodzaak van goede jeugdhulp zien groeien. Eerst heb ik vanuit gemeentelijk perspectief mogen ervaren wat de impact van de snel doorgevoerde decentralisatie was op de maatschappelijke middelen en de politieke tegenstellingen. Vervolgens ben ik mij steeds verder gaan verdiepen in de kant van de zorgorganisaties. Daar liggen enorme uitdagingen om met alsmaar krimpende budgetten toch steeds de juiste hulp aan het kind te kunnen bieden. En aan de ouders.

Ik voel mij als een vis in het water nu ik als manager van deze vooruitstrevende GZ-instelling de uitdaging ben aangegaan om aan te tonen dat jeugdhulp zeer effectief en niet altijd zo duur hoeft te zijn.