Team

Ingrid Rours (kinderarts)

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn, naar eigen capaciteiten mag ontwikkelen en vooral gelukkig kan zijn. Samen met het kind en ouders onderzoek ik de zorgbehoefte van het kind binnen het gezin, op school en in zijn sociale omgeving met vriendjes, sport en hobbies. Daarbij kan het gaan om leerproblemen, gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand, maar ook (chronische) lichamelijke klachten. Mijn sterke punten zijn goed luisteren, begrip en compassie tonen. Met mijn uitleg geef ik inzicht in de problemen en onderliggende pathologie met als doel meer begrip te creëren voor en tussen kind en ouders. Ik geef individueel gerichte opvoedkundige en leefstijladviezen en –zo nodig- medicamenteuze ondersteuning. Lees meer.

Rob Pereira (kinderarts)

Als sociaal pediater kijk ik naar kinderen en hun omgeving. Het kind is een deel van een systeem zoals zijn gezin, school, vriendjes, etc. Als het kind een probleem heeft op lichamelijk vlak, heeft zijn ziekte ook vaak te maken met omgevingsfactoren, gezin en manier van leven. Zo hebben gedragsproblemen naast erfelijke factoren ook vaak een relatie met opvoeding, ernstige gebeurtenissen in het leven en je plaats in de maatschappij. Ik probeer met al deze aspecten rekening te houden bij de behandeling, die vaak zal bestaan uit de combinatie praten (uitgebreide uitleg en adviezen), leefstijldadviezen en medicatie als dat nodig is. Samen met ouders en kind probeer ik oplossingsgericht te kiezen voor de best haalbare en meest effectieve behandeling. Lees meer.

Eric Sulkers (kinderarts)

In de huidige maatschappij worden veel eisen gesteld aan kinderen en adolescenten op geestelijk vlak; niet alleen vanuit school, maar ook sociaal, b.v. door sociale media. Als kinderarts kom je er op een gegeven moment achter dat dit meespeelt bij veel aandoeningen. Ik merkte dat veel ziekten enorm werden beïnvloed door allerlei andere omstandigheden en dat de verbetering in de kwaliteit van leven die bereikt kan worden door goede behandeling van psychosociale aandoeningen minstens net zo groot is als de verbetering door de technische behandeling van klassieke ziekten. Lees meer.

Lothar Gerling (kinderarts)

Op één maart 2020 ben ik begonnen als kinderarts ZZP, na 16 jaar gewerkt te hebben in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. In 2003/2004 zijn mijn partner Susanne Ey-Gerling en ik geëmigreerd vanuit Duitsland naar de mooie provincie Zeeland. In Zeeland zijn onze 2 kinderen geboren. In het ADRZ was ik gespecialiseerd in de kinder-diabetologie (suikerziekte), de kinder-endocrinologie (hormonen), de kinder-lipiden-poli (vetstofwisseling) en de psychosociale kindergeneeskunde. Lees meer.

 

Dinesh Achaibersing (Psychiater)

tekst volgt nog

 

 

 

 

GZ Psycholoog Tom van Zuuren

Hoofdbehandelaar Specialistisch GGZ werkzaam in professioneel netwerk van MC Kinderplein op dinsdagen en woensdagen met als aandachtsgebieden:
AD(H)D / Angsten / PTSS / Emotionele dysforie / Depressiviteit / Stemmingsstoornissen / gedesorganiseerde hechtingsproblematiek, misbruik en huiselijk geweldsproblematiek met regelmatig verslavings- , armoede multi-effecten
Type klachten
Angst en spanningsklachten / overlevingsgedrag / OCD-respondenten / moedeloosheid en geen zin in het leven / agressie en ernstig teruggetrokken gedrag autistische kenmerken / gezinsproblematiek
Behandelvorm:
Psycho-educatie / cognitieve gedragstherapie / EMDR / agressie regulatie therapie en aanbrengen levenscodes van intentionaliteit / systeemtherapie en ik maak in deze gebruik van aanwezige expertise van kinderartsen, psychiater, sociaal pediater ondersteund door praktijkmamagement en algemeen bereikbaarheid.

Mirjam Roemeratoe (psychosociaal therapeut)

Mijn naam is Mirjam Roemeratoe – Flipse en ik ben een positief ingestelde, resultaatgerichte en ervaren sociaal-pedagogische hulpverlener. Ik heb ruim 36 jaar ervaring met het begeleiden van mensen voor wie het leven niet zo makkelijk is of die een label hebben gekregen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme enzovoorts. Ik draag zelf ook zo’n label: dyslexie en beelddenker. Desondanks heb ik mijn HBO-studie sociaal-pedagogisch hulpverlener goed kunnen afronden. Ik help graag andere mensen. Om dat goed te kunnen doen, is het een voordeel dat mijn eigen rugzak goed gevuld is. Alleen zo kan ik anderen optimaal helpen. Ik geef je richtlijnen om het ‘anders’ zijn te zien als een kwaliteit en niet meer als een probleem.

Roos Lockhorst (pedagoog)

Mijzelf omschrijf ik als een open en enthousiast persoons, die altijd in is voor een dolletje tussen het harde werken door. Als oud-topsporter ben ik graag actief bezig en opzoek naar ieder zijn kwaliteiten. Als basis ben ik pedagoog en werk ik als kindercoach. Daarnaast volg ik de opleiding psychomotorisch kindertherapie. Wanneer je bij mij terecht komt gaan we van alles doen. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij kunnen het. Door spel, bewegen en creativiteit leer je omgaan met wie jij bent en wat jij nodig hebt.

 

Jolande Bisschop (pedagoog)

Mijzelf omschrijf ik als een mensenmens. Ik houd van sportief bezig zijn, lezen en spelen met mijn kleinkinderen. Samen met mijn man hebben we in ons fusiegezin 4 kinderen opgevoed. Inmiddels zijn de kinderen de deur uit en heb ik alle ruimte om van betekenis te zijn voor kinderen, ouders en/of leerkrachten die een steun in de rug verdienen. Voor het MC Kinderplein werk ik als pedagoog.