Team

Ingrid Rours (kinderarts)

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn, naar eigen capaciteiten mag ontwikkelen en vooral gelukkig kan zijn. Samen met het kind en ouders onderzoek ik de zorgbehoefte van het kind binnen het gezin, op school en in zijn sociale omgeving met vriendjes, sport en hobbies. Daarbij kan het gaan om leerproblemen, gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand, maar ook (chronische) lichamelijke klachten. Mijn sterke punten zijn goed luisteren, begrip en compassie tonen. Met mijn uitleg geef ik inzicht in de problemen en onderliggende pathologie met als doel meer begrip te creëren voor en tussen kind en ouders. Ik geef individueel gerichte opvoedkundige en leefstijladviezen en –zo nodig- medicamenteuze ondersteuning. Lees meer.

Rob Pereira (kinderarts)

Als sociaal pediater kijk ik naar kinderen en hun omgeving. Het kind is een deel van een systeem zoals zijn gezin, school, vriendjes, etc. Als het kind een probleem heeft op lichamelijk vlak, heeft zijn ziekte ook vaak te maken met omgevingsfactoren, gezin en manier van leven. Zo hebben gedragsproblemen naast erfelijke factoren ook vaak een relatie met opvoeding, ernstige gebeurtenissen in het leven en je plaats in de maatschappij. Ik probeer met al deze aspecten rekening te houden bij de behandeling, die vaak zal bestaan uit de combinatie praten (uitgebreide uitleg en adviezen), leefstijldadviezen en medicatie als dat nodig is. Samen met ouders en kind probeer ik oplossingsgericht te kiezen voor de best haalbare en meest effectieve behandeling. Lees meer.

Eric Sulkers (kinderarts)

In de huidige maatschappij worden veel eisen gesteld aan kinderen en adolescenten op geestelijk vlak; niet alleen vanuit school, maar ook sociaal, b.v. door sociale media. Als kinderarts kom je er op een gegeven moment achter dat dit meespeelt bij veel aandoeningen. Ik merkte dat veel ziekten enorm werden beïnvloed door allerlei andere omstandigheden en dat de verbetering in de kwaliteit van leven die bereikt kan worden door goede behandeling van psychosociale aandoeningen minstens net zo groot is als de verbetering door de technische behandeling van klassieke ziekten. Lees meer.

 

Dinesh Achaibersing (Psychiater)

tekst volgt nog

 

 

 

 

 

 

 Psycholoog

Ondanks dat leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen -zoals bv autisme of AD(H)D- syndromen zijn waarvan de kernsymptomen biologisch verankerd zijn, verschilt de manier waarop deze symptomen tot uiting komen per persoon. Persoonlijkheid, sociale vaardigheden en cognitie, omgevings-, maatschappelijke- en culturele factoren spelen allemaal een rol. Onze zorg wordt dan ook afgestemd op de mens (c.q. zijn brein) achter de stoornis. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat omgevingscomponenten dynamisch zijn en kunnen worden veranderd. Wij leren mensen hoe het brein achter deze aandoeningen werkt en hoe zij hier optimaal gebruik van kunnen maken. Wij laten de kracht en kwaliteiten van mensen naar voren komen door het toepassen van diverse unieke methodieken.

Ernestine van Marle (logopediste)

In 1991 studeerde ik af als logopedist aan de Hogeschool Groningen. Daarna ben ik tevens de studie orthopedagogiek aan de universiteit van Amsterdam gaan doen, met als specialisatie school- en leermoeilijkheden. Mijn studie orthopedagogiek combineerde ik vanaf 1992 met mijn werk als logopediste in verschillende praktijken.  De eerste jaren werkte ik in groepspraktijken in Almere Stad en Hendrik Ido Ambacht en sinds 2008 parttime in een logopediepraktijk in Zoetermeer. Sinds enkele jaren werk ik nu binnen het multidisciplinaire team in het Kinderplein.  Ik ben een allround logopedist, met verschillende specialisaties. meer.

Mirjam Roemeratoe (psychosociaal therapeut)

Mijn naam is Mirjam Roemeratoe – Flipse en ik ben een positief ingestelde, resultaatgerichte en ervaren sociaal-pedagogische hulpverlener. Ik heb ruim 36 jaar ervaring met het begeleiden van mensen voor wie het leven niet zo makkelijk is of die een label hebben gekregen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme enzovoorts. Ik draag zelf ook zo’n label: dyslexie en beelddenker. Desondanks heb ik mijn HBO-studie sociaal-pedagogisch hulpverlener goed kunnen afronden. Ik help graag andere mensen. Om dat goed te kunnen doen, is het een voordeel dat mijn eigen rugzak goed gevuld is. Alleen zo kan ik anderen optimaal helpen. Ik geef je richtlijnen om het ‘anders’ zijn te zien als een kwaliteit en niet meer als een probleem.

Hans van de Velde (Coach)

Hans doet de coaching van adolescenten en van gezinnen met pubers. Hij werkt individueel, maar vooral ook systeemgericht. Het gezinssysteem staat centraal. Op individueel niveau wordt tevens gewerkt aan planning en structuur op het gebied van school en studie. De problematiek ligt met name bij ‘bijzondere breinen’ en dan op complexe gebieden waarbij ADHD, autisme en/of hoogbegaafdheid een rol spelen in samenhang met interactieproblematiek.

 

Jasmin Ghorbanian
Ik ben gespecialiseerd in gewichtsbeheersing, eetproblemen en eetstoornissen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Aangezien iedereen een eetstoornis op zijn eigen unieke manier beleeft, bied ik behandeling op maat. Mijn behandelwijze is gericht op de onderliggende oorzaken. Dit houdt in dat ik vooral kijk naar wat jouw eetstoornis in stand houdt en wat er moet gebeuren om het bijbehorende gedrag te veranderen. Lees meer