Over de praktijk

Medisch Centrum Kinderplein

U bent bij ons welkom voor hulp bij de individuele problematiek van kinderen en adolescenten. In een vertrouwde, vriendelijke omgeving kijken we vanuit één of meer invalshoeken naar uw kind en zijn of haar problematiek.

Verschillende disciplines onder één dak
Ons medisch centrum is een samenwerkingsverband van meerdere disciplines op één locatie. De kinderartsen werken nauw samen met logopedie, psychologie, pedagogie, dietetiek, coaching en remedial teaching. Dit multidisciplinaire karakter biedt een grote meerwaarde aan zowel patiënten als ouders. Wij zijn een laagdrempelige organisatie met snelle doorverwijzing en korte lijnen. Wij bieden hulp in de vorm van onderzoek en behandeling bij problemen op het gebied van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, opvoeding en onderwijs.

Uw kind staat centraal

In onze praktijk staan het kind en de adolescent altijd centraal. We bekijken het kind in totaliteit en binnen het systeem, waarin het zich begeeft. Wij bieden diagnostiek en (kortdurende) behandelingen op maat aan. De kinderarts start met de begeleiding. Indien gewenst, brengen we gedurende de behandeling de kennis en kunde van een collega in. Samenwerking is ons sleutelwoord, zodat u met uw kind binnen één team met al uw vragen terechtkunt. Wij kijken verder dan het probleem zelf en stellen de kwaliteit van leven van uw kind te allen tijde voorop. Dat is onze kracht.

Meer informatie & aanmelden

Heeft u een vraag of wilt u uw zoon of dochter aanmelden bij medisch centrum Kinderplein? Vul ons contactformulier in of bel 085-7606641.

Wij bieden hulp aan kinderen, pubers en adolescenten en hun ouders. Heeft uw kind:

 • chronische hoofdpijn, buikpijn of extreme moeheid
 • slaapproblemen
 • overgewicht, ondergewicht of eetbuien
 • moeite met taal, spraak, stem of gehoor
 • moeite met de fijne en/of grove motoriek
 • moeite met concentreren
 • ongecontroleerd of druk gedrag
 • moeite met plannen en organiseren
 • leerproblemen
 • faalangst, verlies van zelfvertrouwen
 • moeite om contact te maken met andere kinderen
 • last van pesten of pest vaak zelf
 • moeite met het begrijpen en delen van gevoelens
 • heftige emotionele reacties of snel ruzie
 • extreme angsten, dwangmatig gedrag en/of obsessies
 • somberheid
 • emotioneel trauma (bv. overlijden, ziekte, scheiding)

Of ziet u dat uw kind niet gelukkig is en zonder duidelijke reden moeite heeft om mee te doen in het dagelijks leven? Neem dan contact met ons op. Laten we samen kijken wat we kunnen doen.

Aanmelding

U kunt uw kind via de website (zie ‘nieuwe aanmelding’ in linker kolom) of telefonisch bij het Kinderplein aanmelden. De secretaresse neemt contact met u op om een intake te plannen. Wij vragen u om ons voorafgaand aan de intake (digitaal) de gevraagde documenten toe te sturen.

Intake
Wij nodigen u uit voor een gesprek variërend van 30 tot 60 minuten. In het gesprek formuleren we de hulpvragen en maken we een plan van aanpak.

Diagnostiek

Afhankelijk van de hulpvraag verrichten we de nodige onderzoeken. Het diagnostisch onderzoek kan bestaan uit: lichamelijk onderzoek, intelligentie-, taal-, persoonlijkheids- en sociaal-emotioneel onderzoek of dyslexie-onderzoek.

Behandeling
Naar aanleiding van het diagnostisch onderzoek stellen we samen met u en uw kind een behandelplan op.

Evaluatie
Wij evalueren tijdens en aan het einde van de behandeling. In het gesprek kijken we met u en uw kind naar de voortgang en de effectiviteit van de behandeling.
De zorgverleners in de praktijk hebben periodiek multidisciplinair overleg.
Indien nodig betrekken we andere deskundigen en de school hierbij.

Kinderen opvoeden is niet eenvoudig; helemaal niet als er sprake is van ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Als ouder kunt u zich dan machteloos voelen. Het Kinderplein kan ondersteuning bieden bij deze ingewikkelde opvoedingsvragen.

We kijken naar het kind en naar de gehele gezinssituatie zoals samengestelde gezinnen, andere kinderen met ontwikkelingsproblematiek of (ingewikkelde) co-ouderschapsrelaties.

Als kinderen niet thuis zijn, zitten ze veelal op school waar op verschillende vlakken veel van hen geëist wordt. De behandelaars van Kinderplein gaan zo nodig met u mee naar school om de hulpvraag van uw kind te verduidelijken. Er kan samen met school een plan gemaakt worden, zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien.