Artsen

Kinderplein is een medisch centrum dat hulp biedt in de jeugdzorg en waarin kinderartsen samenwerken met een team van psychologen, psychiater, diëtist, logopedist, EMDR-therapeut en coaches. Wij benaderen klachten integraal i.e. wij diagnosticeren en behandelen klachten vanuit een geestelijk EN een somatisch perspectief.

Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen kinderen en adolescenten naar Kinderplein verwijzen. Dit kan als er sprake is van relevante leer-, gedrag en/of ontwikkelingsproblemen, waardoor vaak een belemmering ontstaat in het functioneren thuis, op school/werk en/of in de sociale context. Veelal betreft het belemmeringen op het gebied van cognitief functioneren, aandacht, concentratie, werkgeheugen, impulscontrole, emotieregulatie, stemmingswisselingen, (faal-)angst, onzekerheid e.a., maar het kunnen ook somatische klachten zijn of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) zoals extreme moeheid, chronische hoofdpijn, buikpijn en algehele malaise; en vaak is het een combinatie van voorgaande klachten.

Tevens kunnen ook volwassenen naar Kinderplein verwezen worden; als onderdeel van een niet goed functionerend thuissysteem, maar ook individueel. Vaak is eerst een kind bij ons in behandeling. Het kan vervolgens voorkomen dat een ouder diens eigen problemen of klachten gaat begrijpen en herkennen en ons om hulp vraagt. Het kan ook zijn dat de voortgang in de ontwikkeling van het kind eerst vordert, maar uiteindelijk stagneert ten gevolge van een niet goed functionerend thuis systeem.

Een patient heeft een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de gemeente of zorgverzekeraar, welke moet voldoen aan diens eisen. De volgende gegevens moeten op de verwijsbrief staan:

  • NAW-gegevens van de (huis)arts, AGB-code van de (huis)arts
  • Datum (gedateerd vooraf aan het eerste consult)
  • Naam en adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt
  • Zorgverzekeraar en polisnummer
  • Korte beschrijving van de klachten
  • Vermoeden van een aandoening (en welke)
  • Eventueel relevante voorgeschiedenis
  • Verwijzing naar Kinderplein
  • Handtekening (huis-)arts (en evt. stempel praktijk)

De gemeenten en zorgverzekeraars met wie Kinderplein een contract heeft, staan vermeld bij de vergoedingen van artsen.