Spoed

Kinderplein heeft geen bedden en levert geen crisiszorg. Voor acute medische of geestelijke zorg verwijzen wij u naar uw eigen huisarts of de huisartsenpost.

Onze zorgverleners houden zelf intensief contact met een patient of geven hun eigen telefoonnummer aan een patient indien dit door de zorgverlener van toepassing geacht wordt.