Klachtenprocedure

Hoezeer we ook ons best doen om goede kwaliteit en veiligheid te bieden, kan het voorkomen dat u over een onderdeel van uw begeleiding niet tevreden bent. Dat betreuren we, maar horen wij toch ook graag van u. Uw ervaringen kunnen voor ons een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Heeft u een opmerking, ongenoegen, probleem of klacht, bespreek deze dan zo snel mogelijk met uw behandelaar of onze officemanager. Deze zal in overleg met u proberen dit op te lossen. Als u een gesprek met uw behandelaar of de officemanager niet wenselijk vindt of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, kunt u kiezen voor een schriftelijke procedure. U kunt een klachtenformulier bij de secretaresse opvragen, invullen en naar de Klachtencommissie sturen. U zult dan op de hoogte worden gehouden van onze bevindingen en voorgestelde acties. U kunt de klacht ook anoniem kenbaar maken, waarna we deze registreren en intern bespreken.