Wijkteam

Kinderplein is een medisch centrum dat hulp biedt in de jeugdzorg. Wij benaderen klachten integraal i.e. wij diagnosticeren en behandelen klachten vanuit zowel een geestelijk als ook vanuit een somatisch perspectief. Soms lijkt alles te wijzen op bijvoorbeeld ADHD, maar is er toch een onderliggende lichamelijke oorzaak (mede) verantwoordelijk voor de problemen.

Jeugdhulpverleners van het wijkteam kunnen kinderen vanaf 6 jaar en adolescenten voor diagnostiek en behandeling naar Kinderplein verwijzen. Dit kan als er sprake is van relevante leer-, gedrag en/of ontwikkelingsproblemen, waardoor vaak een belemmering ontstaat in het functioneren thuis, op school/werk en/of in de sociale context. Veelal betreft het belemmeringen op het gebied van cognitief functioneren, aandacht, concentratie, werkgeheugen, impulscontrole, emotieregulatie, stemmingswisselingen, (faal-)angst, onzekerheid e.a., maar het kunnen ook somatische klachten zijn of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) zoals extreme moeheid, chronische hoofdpijn, buikpijn en algehele malaise; en vaak is het een combinatie van voorgaande klachten.

Als het wijkteam verwijst, komt iemand in aanmerking voor vergoeding van de zorg door de gemeente en is het niet meer nodig dat een huisarts, jeugdarts of medisch specialist een verwijsbrief  schrijft (zie verwijzing artsen). Een verwijsbrief is alsnog wel nodig als verwezen wordt voor een vermoeden en hulpvraag betreffende co-morbiditeit in de vorm van lichamelijke problematiek.

Tevens kunnen ook volwassenen naar Kinderplein verwezen worden; als onderdeel van een niet goed functionerend thuissysteem, maar ook individueel. Vaak is eerst een kind bij ons in behandeling. Het kan vervolgens voorkomen dat een ouder diens eigen problemen of klachten gaat begrijpen en herkennen en ons om hulp vraagt. Het kan ook zijn dat de voortgang in de ontwikkeling van het kind eerst vordert, maar uiteindelijk stagneert ten gevolge van een niet goed functionerend thuis systeem. De ouder c.q. volwassene heeft wel een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de zorgverzekeraar.

De gemeenten en zorgverzekeraars met wie Kinderplein een contract heeft, staan vermeld bij de vergoedingen van artsen.