Kinderplein, Medisch Centrum voor Kwaliteit van Leven

Wij streven naar een goede kwaliteit van leven voor iedereen die we begeleiden en behandelen. Samen met u willen wij zorgen dat het goed gaat met uw kind; niet alleen op school, maar vooral ook thuis en in de sociale omgeving; en het liefst ook zonder lichamelijke klachten.

In ons medisch centrum kunnen we patiënten op verschillende manieren van dienst zijn voor lichamelijke en voor geestelijke klachten; vaak is het een combinatie. We beschikken over een gevarieerd team van deskundigen, waaronder kinderartsen, psychologen, pedagogen, psychiater, logopedist, diëtist, coach en EMDR-therapeut.

We maken gebruik van de nieuwste onderzoekmethoden en behandelingen. We werken o.a. met een portal waarmee ouders en eventueel andere betrokkenen –zoals de leerkracht of BSO- het functioneren van uw kind thuis, op school en in de sociale omgeving in beeld kunnen brengen. Zo kunnen we een functioneringsprofiel van uw kind maken dat we gebruiken bij het stellen van een diagnose. Waar nodig doen we aanvullende diagnostiek via psychologische testen, moderne concentratietesten, en zo nodig ook bloedonderzoek, ECG, e.a. Wij doen datgene wat voor uw kind nodig is; niet meer en ook niet minder. Op deze manier bieden we individueel gerichte zorg, waarmee we uw kind niet overbelasten maar wel de benodigde informatie krijgen om een goede diagnose te stellen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zullen we samen met u evalueren of en welke zorg nodig is voor uw kind. De meeste zorg kunnen we bij voorkeur binnen ons team verlenen.

Behalve kinderen en adolescenten onderzoeken en behandelen we op verzoek ook steeds meer ouders. Diagnostiek en behandeling is nu dan ook mogelijk voor alle levensfasen.

We hebben poliklinieken op drie locaties in Rotterdam, Vlissingen en Goes.
Kinderplein is onderdeel van het samenwerkingsverband “De Brug” in Zeeland.