EMDR-therapeuten

Mirjam Roemeratoe

Mijn naam is Mirjam Roemeratoe – Flipse en ik ben een positief ingestelde, resultaatgerichte en ervaren sociaal-pedagogische hulpverlener. Ik heb ruim 38 jaar ervaring met het begeleiden van mensen voor wie het leven niet zo makkelijk is of die een label hebben gekregen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme enzovoorts. Ik draag zelf ook zo’n label: dyslexie en beelddenker. Desondanks heb ik mijn HBO-studie sociaal-pedagogisch hulpverlener met succes kunnen afronden. Omdat ik jou zo optimaal mogelijk wil helpen, ben ik mezelf blijven ontwikkelen met de nieuwste methodes. Zo kan ik anderen optimaal helpen. Ik geef je richtlijnen om het ‘anders’ zijn te zien als een kwaliteit en niet meer als een probleem. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

 

 

 

Jolande Bisschop

Kinderen groeien op in verschillende omstandigheden. Vooral de interactie met de omgeving waarin het kind opgroeit bepaalt hoe dat gaat. Kinderen maken van alles mee en met ups-and-downs leert het zich tot hun leefwereld (thuis-school-omgeving) te verhouden. Dit is een wonderlijk proces en hierin wil ik graag van betekenis zijn. Lees meer.

 

 

 

 

 

 

Carline Dexel 

Ik vind het belangrijk om kinderen en jongeren bewust te maken van hun kwaliteiten zodat zij met zelfvertrouwen verder kunnen.  Als kind heb ik zelf ervaren dat het niet altijd fijn is om een ‘label’ te hebben (dyslexie) of om niet mee te komen met de rest waardoor ik mij goed kan inleven. Samenwerken met het kind/ de jongere en ouders/verzorgers vind ik onmisbaar. Ik zoek graag uit wat er nodig is voor ieder kind en ga graag samen met hen aan de slag.

In 2016 Ik ben gestart met de bachelor opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Tijdens deze jaren heb ik mij gespecialiseerd in Leerproblemen. Leerproblemen gaan vaak samen met andere problematiek bij en rondom het kind (o.a. angst, AD(H)D, thuissituatie, etc.). Daarom heb ik mijn leergebied uitgebreid door ook de specialisatie Orthopedagogiek te volgen, waarna ik ben gestart met de Master Orthopedagogiek. Ik heb een aantal jaren ervaring opgedaan door te werken als begeleider van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Inmiddels ben afgestudeerd als Orthopedagoog aan Universiteit Leiden, ben ik in het bezit van de Diagnostische aantekening (BAPD) en werk ik met veel plezier bij Kinderplein.

 

 

 

 

Ieder mens is uniek en daarom geef ik je een oplossing op maat. Ik werk met de volgende methodes, waarvoor ik ook opleidingen en trainingen heb gevolgd:

  • EMDR-therapie
  • NLP
  • Familieopstelling
  • Systeemtherapie
  • Inner child therapie
  • Geweldloos communiceren
  • ReAttach therapeut

Patienten kunnen zonder verwijzing van een arts bij Mirjam terecht. De kosten worden gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Vergoedingen vallen onder de bijzondere ziekte kosten vergoeding (alternatieve zorg). Vergoedingen zijn zichtbaar op de ziektekosten vergoedingenlijst NFG-vergoedingen. Per sessie van 45 minuten wordt een bedrag van € 75, – inclusief BTW gerekend. Voor iedere 15 min extra wordt aanvullend een bedrag van € 25,-   in rekening gebracht.