Logopedist

Ernestine van Marle

In 1991 studeerde ik af als logopedist aan de Hogeschool Groningen. Daarna ben ik tevens de studie orthopedagogiek aan de universiteit van Amsterdam gaan doen, met als specialisatie school- en leermoeilijkheden. Mijn studie orthopedagogiek combineerde ik vanaf 1992 met mijn werk als logopediste in verschillende praktijken.  De eerste jaren werkte ik in een groepspraktijk in Almere Stad, daarna in Hendrik Ido Ambacht. Sinds 2008 werk ik parttime in een logopediepraktijk in Zoetermeer, en nu in het Kinderplein.  Ik ben een allround logopedist, met verschillende specialisaties.

Ik heb een grote affiniteit om binnen een multidisciplinair team te werken met kinderen, en met name kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, waaronder ADHD, ADD, –  en autisme.

Mijn registraties en lidmaatschappen:  

  • De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
  • Lid van de kwaliteitskring voor logopedie
  • BIG geregistreerd

Kinderen met spraak-taalontwikkelingsstoornissen, moeite met articulatie, gehoor-, en stemstoornissen, afwijkende mondgewoonten of een stoornis in de auditieve functies zijn in de praktijk voor logopedie op hun plek. Voordat ik start met een daadwerkelijke behandeling breng ik allereerst de hulpvraag goed in kaart. Hierbij stel ik het kind altijd centraal en kiezen we de prettigste werkwijze uit. Na een intake, anamnese en onderzoek stellen we met elkaar een behandelplan op, waarin we de behandelmethode en technieken beschrijven. Uiteraard is dit gericht op wat uw kind nodig heeft en wat het beste past.

Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van:

  • –  kinderen met spraak -en taalstoornissen.  Met name vind ik het uitdagend om met kinderen met ernstige spraakproblemen te werken.
  • – kinderen met lees en spellingsproblemen. Hierbij onderzoek en behandel ik kleuters uit groep 2 en kinderen uit groep 3 en 4, die problemen hebben met o.a. de letterherkenning, auditieve vaardigheden, en het aanvankelijk lezen.
  • – kinderen met OMFT (=oro-myofunctionele therapie) problemen. Dit is een therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. De logopedische behandeling bestaat o.a. uit het afleren van afwijkend mondgedrag, zoals bv duimzuigen en mond ademen, en het afleren van een incorrect slikpatroon, en optimaliseren van de uitspraak.

Logopedie krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U hebt een verwijzing nodig van de arts die u of uw kind behandelt. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een medisch specialist. Uw behandeling logopedie moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig. Houdt rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Een ingeplande afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat of niet wordt afgezegd, dan worden de kosten van dit consult in rekening gebracht. Let op: uw zorgverzekeraar zal deze kosten niet vergoeden. U dient in bovenstaande gevallen zelf contact op te nemen met de praktijk voor het maken van een nieuwe afspraak.