Kinderartsen

Onze kinderartsen richten zich op het kind en de adolescent in zijn totaliteit en werken op het grensvlak waar lichamelijke en geestelijke alsmede sociaal-emotionele zorg bij elkaar komen.
Heeft uw kind leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen, sociaal- emotionele problemen, chronisch onverklaarbare lichamelijke of (psycho-)somatische klachten zoals chronische hoofdpijn of buikpijn of extreme moeheid, slaapproblemen, problemen met de ontlasting en/of bedplassen of gewichtsproblemen zoals binge-eating, ondergewicht of overgewicht? In onze praktijk verlenen wij deze poliklinische kindergeneeskundige zorg met een multidisciplinair team aan kinderen en adolescenten.
Diagnostiek en behandeling vindt bij ons plaats met als doel om zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van uw kind te bevorderen, waardoor uw kind weer gelukkig kan zijn en de kwaliteit van leven van uw kind, en het hele gezin, verbetert.

IR-fotoIngrid Rours, kinderarts    Skype-adres: facetofaceKinderplein1
Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn en gelukkig kan zijn. Samen met het kind en ouders onderzoek ik de zorgbehoefte van het kind binnen het gezin, op school en in zijn sociale omgeving. Mijn sterke punten zijn goed luisteren, begrip en compassie tonen. Met mijn uitleg geef ik inzicht in de problemen en onderliggende pathologie met als doel meer begrip te creëren voor en tussen kind en ouders. Ik geef individueel gerichte opvoedkundige en leefstijladviezen en –zo nodig- medicamenteuze ondersteuning. Lees verder

Rob Rodrigues Pereira, kinderarts    Skype-adres: facetofaceKinderplein2Rob 2 (2)
Als sociaal pediater kijk ik naar kinderen en hun omgeving. Het kind is een deel van een systeem zoals zijn gezin, school, vriendjes, etc. Als het kind een probleem heeft op lichamelijk vlak, heeft zijn ziekte ook vaak te maken met omgevingsfactoren, gezin en manier van leven. Zo hebben gedragsproblemen naast erfelijke factoren ook vaak een relatie met opvoeding, ernstige gebeurtenissen in het leven en je plaats in de maatschappij. Ik probeer met al deze aspecten rekening te houden bij de behandeling, die vaak zal bestaan uit de combinatie praten (uitgebreide uitleg en adviezen) en medicatie als dat nodig is. Samen met ouders en kind probeer ik oplossingsgericht te kiezen voor de best haalbare en meest effectieve behandeling. Lees verder

Eric Sulkers, kinderarts    Skype-adres: facetofaceKinderplein3
In de huidige maatschappij worden veel eisen gesteld aan kinderen en adolescenten op geestelijk vlak; niet alleen vanuit school, maar b.v. ook door sociale media. Als kinderarts kom je er op een gegeven moment achter dat dit meespeelt bij veel aandoeningen.  Ik merkte dat veel ziekten enorm werden beïnvloed door allerlei andere omstandigheden en dat de verbetering in de kwaliteit van leven die bereikt kan worden door goede behandeling van psychosociale aandoeningen minstens net zo groot is als de verbetering door de technische behandeling van klassieke ziekten. Lees verder

Lothar Gerling, kinderarts
Op één maart 2020 ben ik begonnen als kinderarts ZZP, na 16 jaar gewerkt te hebben in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. In 2003/2004 zijn mijn partner Susanne Ey-Gerling en ik geëmigreerd vanuit Duitsland naar de mooie provincie Zeeland. In Zeeland zijn onze 2 kinderen geboren. In het ADRZ was ik gespecialiseerd in de kinder-diabetologie (suikerziekte), de kinder-endocrinologie (hormonen), de kinder-lipiden-poli (vetstofwisseling) en de psychosociale kindergeneeskunde. Lees meer.

Suzanne Hartmann, kinderarts
Iedere fase van het leven heeft voor kinderen andere uitdagingen. Soms gaat het vanzelf, soms zijn er kleine of grote problemen. Als kinderartsen zijn wij opgeleid om samen met het kind of de jongere en met hun ouders/verzorgers te onderzoeken wat er nodig is. Het kind staat centraal. Het is een mooie uitdaging om samen te zoeken naar de juiste aanpak en behandeling van de klachten. Het begint bij goed luisteren en het in kaart brengen van de problematiek, om uiteindelijk samen een behandelplan op te stellen, shared decision making. Lees meer.

Marijke van der Meulen, kinderarts
Ik ben opgeleid tot kinderarts in het Erasmus MC Sophia in Rotterdam.Kinderarts Marijke Gedurende een aantal jaren heb ik me verdiept in de zorg voor ernstig zieke kinderen en gewerkt op de Kinder IC. In die periode kreeg ik de mogelijkheid om onderzoek te doen bij kinderen met hartspierziekten en in 2020 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp. Daarna ben ik een aantal jaar met veel plezier werkzaam geweest als kinderarts in een algemeen ziekenhuis.  Ik zag daar regelmatig kinderen met klachten op het grensgebied tussen kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie. Lees meer.

 

 

Bert den Exter (kinderarts)

Mijn naam is Bert den Exter, kinderarts met ruime ervaring in het medicamenteus behandelen van kinderen en adolescenten met gedrags- en concentratieproblematiek. Tot ziens op mijn spreekuur!

 

Bewaren

Vergoeding tot 18 jaar binnen gecontracteerde gemeenten

De zorg door kinderartsen voor kinderen tot 18 jaar met leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Dat wil zeggen dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar niet meer wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente waarin het kind woont. De gemeente heeft daarmee de zorgplicht voor het kind.

De gemeente bepaalt grotendeels bij wie uw kind de zorg mag ontvangen. Als u de zorg vergoed wilt krijgen door uw gemeente, mag u de zorg alleen afnemen bij een praktijk of instituut waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.

Kinderplein heeft voor u geprobeerd om met de meeste gemeenten een contract voor de vergoeding van zorg voor uw kind af te sluiten. In de tab “Gemeenten” kunt u zien met welke gemeenten dit geregeld is. Als u onzeker bent of de vergoeding voor uw kind hieronder valt, adviseren wij u om voorafgaand aan een consult bij uw gemeente navraag te doen. Wij adviseren om dit schriftelijk te doen. Voor de gecontracteerde gemeenten stuurt Kinderplein de declaratie direct naar de gemeente en hoeft u zelf niets te doen. De kosten worden in dit geval geheel vergoed. U hoeft dan ook geen eigen risico te betalen.

Ouders die gescheiden zijn, adviseren wij nadrukkelijk om op te letten door welke gemeente de zorg vergoed wordt voor uw kind. Dit kan anders zijn als uw kind bij de ene ouder in de ene gemeente woont en bij de andere ouder in een andere gemeente ingeschreven is.

Vergoeding tot 18 jaar buiten gecontracteerde gemeenten 

De zorg voor kinderen tot 18 jaar met leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen die buiten de gecontracteerde regio’s wonen wordt niet vergoed door de gemeente, tenzij u zelf vooraf een andere afspraak met uw gemeente hebt gemaakt. De meeste gemeenten zullen u vragen om naar een andere door hun gecontracteerde praktijk of instituut binnen uw regio te gaan. Als u niet volgt wat de gemeente bepaalt, zult u de zorg in principe zelf moeten betalen.

Regelmatig hebben kinderen en ouders al lange en frustrerende trajecten achter de rug als ze voor het eerst bij Kinderplein komen. Als ze eenmaal onze goede zorg en goede resultaten hebben ervaren, willen ze niet meer naar elders. Deze kinderen/adolescenten en ouders zijn natuurlijk van harte welkom om bij ons te blijven voor verdere begeleiding. Wij zullen graag de ‘individuele zorg op maat’ blijven verlenen waarop elk kind/adolescent en ouder/verzorger volgens ons recht heeft. U moet er dan van uitgaan dat de gemeente wil dat u zelf de zorg betaalt. Kinderplein zal de declaratie dientengevolge aan u zelf sturen om te voldoen.

Vergoeding tot 18 jaar lichamelijke klachten

Niet alle leer-, gedrag- en ontwikkelingsproblemen zijn opvoedkundige, geestelijke of maatschappelijke problemen, maar hebben een onderliggende lichamelijke oorzaak die over het hoofd wordt gezien. Bij Kinderplein diagnosticeren en behandelen we –zover dit binnen onze setting mogelijk is- vooral ook de onderliggende lichamelijke oorzaak alsmede lichamelijke gevolgen en comorbiditeit (het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen bij een persoon).

De zorg voor lichamelijke klachten van kinderen tot 18 jaar wordt in principe vergoed door de zorgverzekeraar. Het is in dit geval belangrijk om op te letten of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Kinderplein. Een overzicht van de zorgverzekeraars met wie Kinderplein een contract heeft afgesloten, treft u aan in de tab “Zorgverzekeraars”.

Als uw kind verzekerd is bij een van de zorgverzekeraars waarmee Kinderplein een contracten heeft, stuurt Kinderplein de declaratie voor u direct naar uw zorgverzekeraar. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Kinderplein geen contract heeft, ontvangt u zelf de factuur en bent uzelf verantwoordelijk voor de betaling en declaratie bij de zorgverzekeraar.

Passantentarieven
Kinderplein verleent desgevraagd ook zorg aan patiënten die niet onder de reguliere contracten c.q. tarieven vallen. Deze kinderen/adolescenten/volwassenen hebben immers ook recht op zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zorg aan vluchtelingen, buitenlanders of andere mensen die niet in Nederland verzekerd zijn of als de zorg om welke reden dan ook niet wordt vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar. Voor deze zorg gelden ‘passantentarieven’. Dit zijn tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld (zie bijlage) en die een zorginstelling zelf rechtstreeks met de patiënten verrekent.

 

Vergoeding tussen 18 jaar en 21-23 jaar
Zodra een kind 18 jaar wordt, verandert de vergoeding van zorg weer. De zorg van kinderartsen voor patiënten van 18 jaar en ouder wordt dan niet meer vergoed door de gemeenten, maar weer door de zorgverzekeraar. Het maakt in dit geval dus niet meer uit waar de patiënt woont.

De zorg door kinderartsen voor de adolescenten wordt vergoed als de zorgverzekeraar contracten met Kinderplein heeft afgesloten. Onderstaand treft u een overzicht aan van de gecontracteerde zorgverzekeraars.

Als u twijfelt of uw zorg vergoed zal worden, adviseren wij om vooraf met uw zorgverzekeraar (schriftelijk) te overleggen of de kosten worden vergoed.

Kinderplein heeft contracten met zorgverzekeraars voor patiënten van 18 t/m 21-23 jaar. Het verschilt per zorgverzekeraar of de leeftijdsgrens 21 jaar of 23 jaar is. Een aantal zorgverzekeraars was niet bereid om een overeenkomst af te sluiten voor de continuïteit van de zorg voor adolescenten. Echter, zij zijn voor deze leeftijdscategorie regelmatig bereid de verleende zorg deels te vergoeden. Wij adviseren u om dit zelf na te vragen bij de verzekeraar. De zorgverzekeraars zullen het eigen risico altijd op de vergoeding in mindering brengen.

Vergoeding voor volwassenen vanaf 21-23 jaar
Voor ouders c.q. volwassenen ouder dan 21-23 jaar kan de vergoeding van zorg vaak moeizaam zijn. Kinderplein zoekt op dit moment met de zorgverzekeraars naar oplossingen voor het declareren. De zorgverzekeraars zullen het eigen risico altijd op de vergoeding in mindering brengen.

Passantentarieven
Kinderplein verleent desgevraagd ook zorg aan patiënten die niet onder de reguliere contracten c.q. tarieven vallen. Deze kinderen/adolescenten/volwassenen hebben immers ook recht op zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zorg aan vluchtelingen, buitenlanders of andere mensen die niet in Nederland verzekerd zijn of als de zorg om welke reden dan ook niet wordt vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar. Voor deze zorg gelden ‘passantentarieven’. Dit zijn tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld (zie bijlage) en die een zorginstelling zelf rechtstreeks met de patiënten verrekent.

 

 

Kinderplein heeft in 2022 contracten met deze gemeenten 

Haaglanden
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer

Zuid-Holland Zuid
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht

Zeeland
Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

Regio Rijnmond
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

Kinderplein heeft in 2022 contracten met deze zorgverzekeraars

DSW
– Stad Holland
– In Twente