Privacy

Kinderplein zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor daartoe bevoegd medisch, paramedisch en ondersteunend personeel dat werkzaam is binnen ons medisch centrum. Wij hanteren een privacyreglement en laten alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring tekenen. Het privacyreglement is hier te downloaden.

Als we privacygevoelige informatie versturen naar patiënten doen wij dat via “Zorgmail Secure-e-mail”. Klik hier voor de handleiding.