Ingrid Rours, kinderarts

Mijn basisartsexamen behaalde ik in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na de opleiding werkte ik bij het Rode Kruis en interne geneeskunde in het Burgerziekenhuis te Amsterdam, als KLM-arts in Tanzania en medical officer kindergeneeskunde in Bangladesh, en deed onderzoek naar ondervoeding en diarree in Brazilie en Bangladesh.

In 1991 verhuisde ik naar Zuid Afrika, waar ik specialiseerde tot kinderarts en werkzaam was in de algemene kindergeneeskunde en kindermishandeling in de academische ziekenhuizen van Soweto en Johannesburg. Tevens startte ik onderzoek naar Chlamydia trachomatis infecties bij zwangere vrouwen en pasgeborenen. Na mijn terugkeer naar Nederland in 1997 werkte ik als algemeen kinderarts, in de kindermishandeling, kinderinfectieziekten en deed een subspecialisatie neonatologie. Tevens zette ik mijn wetenschappelijk onderzoek voort en volgde een opleiding in complementaire geneeskunde, journeytherapie.

In 2008 verlegde ik mijn focus van spoedeisende naar niet-acute kindergeneeskunde. Sindsdien werk ik vooral met kinderen met ADHD, autistiforme afwijkingen en andere gedrags- of sociaal-emotionele problemen met daarmee samenhangende problemen, psychosomatische aandoeningen, en chronisch lichamelijke klachten. In 2010 promoveerde ik, met als onderwerp C. trachomatis infecties bij zwangere vrouwen (volwassenen en tieners) en pasgeborenen, aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam. In 2012 rondde ik een opleiding Master of Science in Klinische Epidemiologie af aan de NIHES, Rotterdam. In 2011 nam ik een zelfstandig behandelcentrum Kinderpraktijk Hillegersberg over in Rotterdam Noord en in 2016 begon ik een nieuw zelfstandig behandelcentrum in Rotterdam Zuid. Tevens maak ik deel uit van de European Brain Employers, een project vanuit de Europese Unie waarmee we aandacht willen vragen voor en kennis willen vergroten over mensen met ‘speciale breinen’ zoals ADHD, autism, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie.

Mijn registraties en lidmaatschappen

  • De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen (NVK)
  • De landelijke artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); district Zuid-Holland
  • Het landelijk ADHD-Netwerk
  • Partner initiatief ADHD (wetenschappelijk overleg)
  • Impuls en Woortblind
  • BIG-registratie
  • Zorgkaart Nederland