Eric Sulkers, kinderarts

In de huidige maatschappij worden veel eisen gesteld aan kinderen en adolescenten op geestelijk vlak; niet alleen vanuit school, maar b.v. ook door sociale media. Als kinderarts kom je er op een gegeven moment achter dat dit meespeelt bij veel aandoeningen. Ik merkte dat veel ziekten enorm werden beïnvloed door allerlei andere omstandigheden en dat de verbetering in de kwaliteit van leven die bereikt kan worden door goede behandeling van psychosociale aandoeningen minstens net zo groot is als de verbetering door de technische behandeling van klassieke ziekten.

Voor een kind, maar ook de ouders, is het moeilijk om grenzen te stellen aan de invloed van buiten op het kind. Nog moeilijker is het als een chronische ziekte of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD hier doorheen speelt. Als kinderarts met ervaring op alle terreinen kun je naast ouders staan en samen de knoop langzaam ontwarren. Welk gedrag komt door slaaptekort? Welk gedrag komt door ADHD? En hoe ga je daar mee om? Andere regels stellen? Medicijnen? Hoe krijg je een kind weer naar school? Een kliniek waarin de zorg voor het kind door ouders samen met een vaste kinderarts wordt gecoördineerd, kan heel waardevol zijn.

In 1993 promoveerde ik aan de Erasmus Universiteit op de voeding van couveusekinderen. Ik werkte vervolgens 5 jaar als kinderarts in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam, waar ik specialiseerde in hormoonziekten en diabetes bij kinderen.

In 2003 ging ik in Zeeland werken, waarna mijn interesse steeds meer verschoof van het technische aspect van de kindergeneeskunde naar het psychosociale aspect. Vanuit mijn aandacht voor de zorg voor kinderen in de brede zin van het woord was ik ook lid van de indicatiecommissie van Bureau Jeugdzorg en tevens 10 jaar vertrouwensarts van de provincie Zeeland. Als trainer motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie geef ik ook workshops in Nederland en het buitenland. Tevens was ik 3 jaar docent ‘Social Work’ aan de Hogeschool Zeeland.

Eind 2016 besloot ik te stoppen met mijn klinische werk in een ziekenhuis en me helemaal te richten op de psychosociale kindergeneeskunde; enerzijds als poliklinisch werkzame kinderarts bij het Kinderplein, Medisch Centrum voor Kwaliteit van Leven en anderzijds als trainer in de Jeugdzorg.

Mijn specialisatie is hulp bieden aan ouders met een kind met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, waaronder ook autisme of ADHD, door middel van de methodiek ‘Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet’.

Mijn registraties en lidmaatschappen

  • De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen (NVK);
  • De landelijke artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); district Zeeland;
  • Het landelijk ADHD-Netwerk;
  • Impuls en Woortblind;
  • BIG-registratie.
  • Zorgkaart Nederland.