Jolande Bisschop, Pedagoog / specialist gedrag en leren

Algemeen
Kinderen groeien op in verschillende omstandigheden. Vooral de interactie met de omgeving waarin het kind opgroeit bepaalt hoe dat gaat. Kinderen maken van alles mee en met ups-and-downs leert het zich tot hun leefwereld (thuis-school-omgeving) te verhouden. Dit is een wonderlijk proces en hierin wil ik graag van betekenis zijn.

Pedagoog / specialist gedrag en leren
Pedagogiek gaat over mensen die met elkaar omgaan en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat is een mooi en soms een spannend of lastig proces. Een kind vraagt ruimte om zich te ontwikkeling en tegelijk sturing om de ontwikkeling binnen kaders plaats te laten vinden. Lekker vrij buiten spelen is heerlijk maar je kunt niet altijd op de schommel, het maken van een toets is fijn wanneer je aan de gestelde eisen kunt voldoen, op de sportclub meedoen vraagt ook dat je aan bepaalde regels moet kunnen voldoen. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf en deze kinderen verdienen extra ondersteuning. Dat is waar ik vanuit mijn studie en ervaring met u mee kan denken. Pedagogiek gaat over het leven en hoe het kind zich daarin thuis voelt en zich erin kan ontwikkelen.
U kunt bij mij terecht voor alles wat met de opvoeding en of de schoolsituatie te maken heeft, denk aan: slecht luisteren, ruzie, pesten, leerproblemen, begaafdheid, angstig gedrag of juist agressief gedrag, etc, etc..
Mijn doel is om weer een evenwichtige situatie te creëren waarin de verhoudingen met elkaar weer zo zijn dat het kind zich veilig voelt en met zelfvertrouwen verder kan. Het zoeken naar mogelijkheden en praktische oplossingen staat in mijn begeleiding centraal.

Achtergrond
Erg veel ervaring heb ik opgedaan om de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn omgeving te observeren en erop af te stemmen. In 1983 behaalde ik mijn PA-diploma en ging ik werken als leerkracht in het speciaal onderwijs. Dat heb ik 11 jaar met veel plezier gedaan in groep 2/3 en in groep 7/8. Vervolgens ben ik 5 jaar intern begeleider geweest in het speciaal onderwijs voordat ik ben gaan werken als ambulant begeleider in de commissie leerlingenzorg. In deze periode heb ik veel scholing op het gebied van leren en gedrag gevolgd. Jarenlang heb ik scholen, leerkrachten en ouders begeleid om de afstemming op het kind te versterken. In 2006 heb ik mijn Master gehaald in de Ecologische Pedagogiek. Het idee van de Ecologische pedagogiek is dat alles met elkaar samenhangt en dat vind ik terug bij het werken op MC Kinderplein waarbij het medische, psychologische en (ortho)pedagogische met elkaar in verbinding wordt gebracht.
Naast het direct werken met kinderen en volwassenen heb ik 18 jaar gewerkt bij het Seminarium voor Orthopedagogiek als docent in de Master Educational Needs en als begeleider van veranderingstrajecten in het onderwijs. Bij MC Kinderplein verzorg ik, samen met kinderarts Rob Pereira de oudercursus.
Sinds 4 jaar heb ik een CRBKO geregistreerd bedrijf, het “Bureau voor Opvoeding & Onderwijs”. Mijn werk bestaat vooral uit het werken met kinderen waarbij de afstemming vanuit de opvoeding/school/omgeving niet goed verloopt, het verzorgen van Consultatieve Leerlingbegeleiding (Wim Meijer) in samenwerkingsverband 2804, scholing geven op het gebied van het jonge kind, alles op het gebied van begaafdheid en het geven van studiedagen rondom gedrag en leren.
Naast al het leuke werk dat ik doe ben ik moeder van een fusie gezin. Samen met mij man hebben wij 4 kinderen en inmiddels 3 kleinkinderen.